[Sumber : JPN Kedah]

SOALAN KBAT TINGKATAN EMPAT

TEMA 7         :           TAMADUN AWAL MANUSIA

BAB 1            :           TAMADUN HWANG HO

                                                             

Soalan 1 :  Berdasarkan kajian anda apakah faedah yang diperoleh negara kita hasil daripada kemajuan pertanian.                                     [4 markah]

 

ISI HURAIAN CONTOH
Bekalan makanan yang mencukupi

 

Bagi memastikan kelangsungan hidup Tanaman makanan:

Padi

Sayur-sayuran

Tidak perlu meingimport

makanan

Menjimatkan /mengurangkan perbelanjaan Negara /pengaliran

keluar wang Negara

 

menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat Dalam pelbagai sektor pertanian *Perladangan

*Penternakan

*Perkilangan

*Akuakultur

dan pelbagai     industri hiliran

kemajuan ekonomi Negara

 

 

 

*Mana-mana jawapan yang

munasabah

Menambahkan hasil eksport Negara

Meningkatkan taraf hidup rakyat

 

 

 

Konsep Pertanian adalah Satu Perniagaan

 

 

Soalan 2 :     Pada pendapat anda apakah usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk  memajukan bidang pertanian di negara kita?      [4 markah]                                                                                                                                         

 

 ISI HURAIAN CONTOH
Pembukaan kawasan  pertanian baru Untuk meningkatkan pengeluaran pertanian Estet Padi di Sabah

Ladang kelapa sawit

Pengunaan teknologi moden Untuk meningkatkan pengeluaran pertanian
Mempertingkatkan penyelidikan dan

pembangunan (R&D) dlm

bidang pertanian

Menambahkan kualiti produk pengeluaran Penghasilan  benih dan baka bermutu tinggi
Menaja rakyat tempatan  yang   berpotensi dalam bidang R&D untuk menjadi  saintis  dalam bidang pertanian Untuk menjalankan penyelidikan  dan penghasilan pelbagai produk pertanian yang baru Barangan makanan

Soalan 3:  Berdasarkan kajian anda apakah masalah yang boleh menggagalkan usaha kerajaan memajukan sektor pertanian di negara ini?     [4 markah]                                                                                                          

 

ISI HURAIAN CONTOH
sikap masyarakat yang terlalu mengharapkan  bantuan kerajaan -kurang berusaha memajukan diri

-terlalu memilih pekerjaan dalam

sektor pertanian

kekurangan ilmu   pengetahuan dan kemahiran

dalam bidang pertanian

-menganggap ilmu berkaitan

pertanian kurang berfaedah dan

tiada nilai komersil

kekurangan modal dalam

kalangan pekebun kecil dan

petani

-kebanyakan pekebun kecil dan petani kurang berkemampuan Pekebun kecil getah

Pesawah

Pekebun sayur

bencana alam : Banjir ,tanah runtuh -menyebabkan kerosakan dan

kemusnahan hasil pertanian

-kemusnahan kawasan pertanian

 

 

Banjir di Pantai Timur 2014

Tanah runtuh di Cameron Highlands 2014

 

Soalan 4: Berdasarkan pemerhatian anda, bagaimanakah usaha pembinaan sistem pengairan dapat meningkatkan hasil pengeluaran negara?

                                                                                                                     [4 markah]

 

ISI HURAIAN CONTOH
a. pembinaan sistem pengairan yang sistematik

 

Air dapat disalurkan ke kawasan pertanian

-secara berkala

-tanaman hidup subur

-produktiviti tinggi

Rancangan Pengairan MADA

Rancangan Pengairan KEMUBU

b.sistem tebatan banjir -sungai –sungai dibersihkan dan diperdalam

-aliran lancar sewaktu banjir besar.

-tanaman tidak musnah

Rancangan Tebatan

Banjir Sg Kelantan

c. sistem pengairan boleh mengawal penggunaan air -semasa musim kemarau air tetap mencukupi untuk mengairi kawasan pertanian Rancangan Pengairan Muda

Rumah-rumah Pam di bawah kawalan JPS dan Jabatan Pertanian

 

 

 

Soalan 5 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil dari sistem pemerintahan dalam Tamadun Hwang Ho.                                                               [4 markah]

IsI Huraian Contoh
Kepatuhan dan ketaatan kepada raja -rakyat mesti patuh kepada perintah raja
Raja tidak boleh

menzalimi rakyat

 

-raja/ pemerintah yang zalim tidak akan direstui Tuhan
Raja-raja harus pandai memerintah dengan bantuan pembesar dan pegawai kerajaan

 

 

-pentadbiran akan menjadi lebih cekap/efisien

-rakyat hidup aman dan makmur

-negara maju

-penubuhan enam badan yang menguruskan soal:

Pertanian

Tentera

Kerja awam

Upacara agama

Hal ehwal monarki

Undang-undang

pelantikan wakil raja /gabenor di wilayah yang jauh dari ibu kota -mengikat kesetiaan rakyat

-membantu mengawal pemberontakan

rakyat

 

 

Soalan 6 : Berdasarkan pengetahuan anda apakah sumbangan Tamadun Hwang Ho yang boleh dicontohi oleh masyarakat Malaysia hari ini?                                                                                         [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
Pembinaan sistem pengairan untuk mengairi kawasan pertanian
Penciptaan peralatan

pertanian

pengeluaran meningkat cangkul sabit,
Semangat berusaha Bekerja keras untuk mencapai kejayaan
Kreatif Teknologi pembajakan
 Innovatif Menghasilkan benda baru Penciptaan batas untuk pertanian

 

BAB 2 : PENINGKATAN TAMADUN

Soalan 1 : Pada pandangan anda mengapakan generasi masa lampau mampu membina seni bina yang unik dan menarik?                    [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
mempunyai ilmu pengetahuan Dapat membina bangunan atau binaan yang cantik dan unik

 

 

Ilmu geometri,matematik
kecekalan dan kesabaran yang tinggi Untuk menunjukkan keagungan tamadun dan bangsa
mempunyai pemimpin yang berwibawa yang berpandangan jauh Shih Huang Ti
mempunyai rakyat yang ramai Dapat menyediakan buruh yang ramai
Rakyat yang rajin Berusaha membina seni bina
Untuk keselamatan/pertahanan Menjadi kubu pertahanan Tembok Besar Negara China

 

Soalan 2 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah pemerintah pemerintah dalam tamadun awal manusia melaksanakan dasar perluasan kuasa?                                                                  [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
untuk membina  empayar

 

Penyebaran kebudayaan Hellenistik Alexander The Great
untuk menyatukan kerajaan –kerajaan kecil Shih Huang Ti

 

untuk mendapatkan bahan mentah/kekayaan
untuk menguasai perdagangan

 

Menyebarkan budaya

 

Soalan 3 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda mengapakah pemerintah-pemerintah dalam tamadun manusia mengamalkan dasar perluasan kuasa?                                                                  [4 markah]

Isi Huraian Contoh
untuk membina empayar Melalui penaklukan dan pembukaan wilayah baru Alexander The Great

Augustus Caesar

untuk menyatukan kerajaan kerajaan kecil

 

Memerintah secara tegas dan mutlak

Menghapuskan kuasa golongan bangsawan

Shih Huang Ti
menyebarkan kebudayaan Kebudayaan Hellenistik Alexander The Great

 

 penyebaran agama

 

Lembut dan terbuka

Penekanan kepada agama Buddha

Asoka

 

Soalan 4 : Perluasan kuasa membawa pelbagai kesan kepada mereka yang terlibat .Jelaskan.                                                                             [4 markah]                                                              

Isi Huraian Contoh
mencetuskan perang dunia Membawa banyak keburukan kepada penduduk dunia Perang Dunia I

Perang Dunia II

 penggunaan senjata nuklear Membawa kerosakan harta benda infrastruktur dan kehilangan nyawa yang banyak Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki
Bercanggah dengan ketetapan Bangsa Bangsa Bersatu Bangsa Bangsa Bersatu mengutuk sebarang usaha perluasan kuasa
bercanggah dengan hak asasi manusia

 

Perluasan kuasa mencabul hak asasi manusia Penangkapan,penyeksaan

dan pembunuhan mereka yang tidak bersalah

Kehilangan banyak nyawa
Kemusnahan harta benda

 

PENINGKATAN TAMADUN – ASPEK PENDIDIKAN

Soalan 1 : Pada pandangan anda bagaimanakah kita dapat memajukan bidang pendidikan di negara kita?                                                   [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
 Membina banyak sekolah dan pusat pengajian tinggi Membuka peluang menimba ilmu pengetahuan IPTA,IPTS
Memberi kemudahan biasiswa Membantu pelajar yang memerlukan / pelajar yang tidak mampu Biasiswa Persekutuan,Negeri,Biasiswa JPA,biasiswa PETRONAS,
Menyediakan kemudahan pendidikan bertaraf dunia Supaya dapat bersaing pada peringkat global Kemudahan akses jalur lebar,

Universiti  Maya

 

Mengguna pakai kurikulum yang berteraskan ICT Supaya pelajar celik ICT  Kelas literasi Komputer

Bantuan komputer riba

 

Soalan 2 : Jelaskan kesan jika masyarakat tidak memberI perhatian yang  sewajarnya terhadap pendidikan                                       [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
negara akan mundur Tahap pemikran rakyat yang rendah
ekonomi tidak berkembang Rakyat tiada kemahiran
mudah dijajah kali kedua Mudah ditipu/ditindas
tidak dapat bersaing dengan negara lain Ketinggalan dalam segala aspek

 

 

 

 

ASPEK SENI BINA

Soalan 1 : Pada pandangan anda mengapa generasi masa lampau mampu membina Seni bina yang menarik dan unik?                        [4 markah]

 

ISI HURAIAN CONTOH
berilmu pengetahuan tinggi dalam seni bina Ilmu matematik,geometri Pembinaan aqueduct/ Tembok Besar China
bijak  merancang Kuasai ilmu
berkemahiran tinggi Menguasai kemahiran
pemerintah yang berwibawa Memberi galakan/ sokongan

 

Soalan 2 ; Bagaimanakah cara untuk membina dan melahirkan masyarakat yang maju dan saintifik di negara kita.                                                    [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
mendalami ilmu sains dan matematik Diajar peringkat sekolah rendah
membina lebih banyak sekolah yang berteraskan sains dan matematik Membolehkan pelajar menguasai sains matematik MRSM
menambah bilangan pelajar aliran sains Member biasiswa/sokongan moral untuk menarik minat
kurikulum digubal berteraskan sains dan matematik

 

Soalan 3 : Mengapakah masyarakat dalam tamadun terdahulu berjaya menghasilkan pelbagai teknologi?                                 [4 markah]

ISI HURAIAN CONTOH
mempunyai ilmu

pengetahuan yang luas

Dapat digunakan untuk meneroka pelbagai bidang teknologi Hasilkan mesin pemintal/ mesin penenun

 

bersemangat cekal untuk

mempertahankan

tamadun yang dicapai

berfikiran kreatif dan inovatif Memikirkan pelbagai ciptaan baru Aqueduct/ Colloseum / Tembok Besar China
pemerintah bijak dan berwibawa Sentiasa memikirkan keagungan bangsa Shih Huang TI

 

 

 

Tema 7: Bab 3 Tamadun  Awal   Tenggara

Kerajaan Agraria

Soalan 1: Pada pandangan anda,mengapakah negara kita perlu memberi tumpuan kepada bidang pertanian?                                  [ 6 markah]

Isi huraian Contoh
Peluang pekerjaan Rakyat dapat bekerja dalam sektor pertanian Kawasan penanaman sayur-sayuran di Cameron Highland
Bekalan sumber makanan Menjamin kelangsungan hidup rakyat dan tidak bergantung kepada negara luar Contoh makanan asasi beras
Meningkatkan ekonomi Melalui pengekspotan bahan pertanian ke luar negara Contoh kelapa sawit dan getah
Mempunyai tanah yang subur Sesuai untuk ditanam pelbagai jenis tanaman Sayur-sayuran
Iklim yang sesuai Lembab dan panas sepanjang tahun
Mempunyai kepakaran penyelidikan dalam bidang pertanian Sentiasa membuat penemuan baru dalam pertanian MARDI

 

Soalan 2 : Bagaimanakah sektor pertanian di negara kita boleh dimajukan    [ 6markah]

 

Isi huraian Contoh
Kempen Untuk menarik minat dan menggalakkan rakyat melibatkan diri dalam bidang pertanian Pertanian Satu Perniagaan/Bumi Hijau
Penggunaan teknologi moden Dapat menghasilkan produk yang berkualiti / tambah pengeluaran Jentera moden
Memberi pinjaman kepada petani Mereka mempunyai modal untuk mengusahakan pertanian / beli peralatan Bank pertanian
Memberi bantuan kepada petani Memberi khidmat nasihat/bantuan baja dan benih yang berkualiti Jabatan Pertanian / RISDA

 

Soalan 3 : Pada pendapat anda apakah halangan yang dihadapi oleh masyarakat di negara kita dalam memajukan sektor pertanian.          

[6 markah]

Isi huraian Contoh
Penggunaan kaedah tradisional Menyebabkan produk tidak berkualiti Peralatan tradisional seperti cangkul/ tenaga manusia / binantang
Kurang minat dalam kalangan belia Menganggap pertanian satu kerjaya yang ketinggalan zaman / gaji rendah/ kotor/ panas
Petani kekurangan modal Tidak dapat menggunakan jentera moden kerana kos yang tinggi Traktor / mesin penuai/ mesin pembajak
Gangguan musuh perosak Merosakkan tanaman dan petani terpaksa menanggung kerugian. Serangga/babi hutan

 

Pengaruh Agama Hindu Buddha

Soalan 1 : Mengapakah setiap warganegara Malaysia  bertanggungjawab memelihara dan memulihara warisan seni bina di negara kita?

[4 markah]

 

Isi huraian Contoh
Untuk meningkatkan ekonomi / pendapatan negara Melalui kedatangan pelancong asing
Sumber sejarah Sebagai bukti kesan sejarah masa lampau/ pelajar boleh membuat kajian tentang sejarah masa lampau Candi lembah bujang
 Menambah semangat cinta akan negara Kerana rasa bangga dengan sejarah negara
Sebagai warisan Lambang  kehebatan bangsa dan pemimpin terdahulu / iktibar daripada perjuangan pemimpin terdahulu

 

TEMA 8 : TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA

 

BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MEKAH

Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan Nabi Muhammad s.a.w menyebarkan Islam dalam kalangan masyarakat Arab.                                                                                       [6 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Sikap sabar ialah kunci kejayaan kerana ia mengelakkan diri daripada bersikap berputus asa
Bertawakal dan yakin dengan bantuan Allah menjadikan diri kita sentiasa bersikap positif
Ikhlas dalam perjuangan akan menjadikan diri kita yakin bahawa kita akan berjaya
Berjuang dengan niat kerana Allah akan menjadikan kita sentiasa mendapat kekuatan
Berani kerana benar dan yakin akan kebenaran akan membolehkan kita beroleh kejayaan

 

Soalan 2 : Pengamalan sifat terpuji Nabi Muhammad SAW dapat membentuk individu cemerlang ke arah kegemilangan Negara. Jelaskan penyataan di atas.                                                [6 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Sifat amanah (dipercayai) melahirkan masyarakat yang bersikap jujur dalam menjalankan tanggungjawab
Sifat siddiq (bercakap benar) Akan mewujudkan golongan masyarakat yang saling mempercayai antara satu sama lain
Sikap tabligh (menyampaikan)

 

dapat memastikan perkembangan ilmu/ dikongsi bersama dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum
Sifat fatanah (bijaksana) dapat melahirkan golongan rakyat yang kreatif dan inovatif

 

Soalan 3 : Kewibawaan pemimpin memberi  kejayaan kepada Negara. Buktikan.

[10 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Membebaskan negara daripada cengkaman penjajah Seterusnya dapat merealisasikan kemerdekaan Negara dan pembentukan Malaysia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj
Membangunkan negara ke arah negara maju Dapat melaksanakan Rancangan pembangunan yang bertujuan menyusun semula masyarakat dan mengurangkan kemiskinan tanpa mengira kaum. Dasar Ekonomi Baru diperkenalkan semasa Tun Abdul Razak b Hussein
Mewujudkan perpaduan negara agar keamanan dan keharmonian negara dapat dicapai. Tun Hussein bin Onn digelar Bapa Perpaduan
Memodenkan negara agar pembinaan banyak industri baru sehingga disegani oleh negara lain Tun Dr.Mahathir bin Mohamad
Negara yang stabil dari segi politik Hasil perpaduan yang erat antara  pelbagai kaum Tun Abdullah bin Hj ahmad Badawi
 Pelan Transformasi Ekonomi (ETP) dan Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) untuk menjadikan Malaysia sebuah Negara berpendapatan tinggi Dato’ Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak digelar Bapa Transformasi Malaysia.

 

Soalan 4 : Pada pandangan anda, apakah nilai yang boleh anda contohi daripada Nabi Muhammad S.A.W. untuk membina masyarakat Malaysia yang unggul dan dipandang tinggi dalam khalayak dunia ?            [4 markah]

Isi Huraian Contoh
Sentiasa berkata benar

 

supaya dapat mengikis perasaan prasangka dalam masyarakat
Mementingkan ilmu agar dapat mencipta idea-idea baru dan menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik

 

Menunaikan janji agar masyarakat sentiasa dihormati dan diyakini
Gigih dan sabar dalam menghadapi sesuatu masalah menjadi kunci kepada setiap kejayaan
Tidak mudah mengalah menjadikan kita sentiasa berusaha bersungguh-sungguh

 

Soalan 5 : Andaikan anda seorang pendakwah, apakah yang perlu anda lakukan untuk menarik minat orang bukan islam terhadap dakwah anda?     [4 markah]                                                                                                                   

 

Isi Huraian Contoh
Bersifat lemah lembut

 

dalam mendidik manusia dan memberi kefahaman tentang islam
Pandai mengambil hati sentiasa merendah diri dan bergaul dengan semua lapisan masyarakat
Jujur dalam melaksanakan dakwah menunjukkan ketinggian akhlak dan budi pekerti
Berbuat baik dengan masyarakat Sentiasa saling tolong menolong
Terlibat dalam aktiviti masyarakat agar wujud hubungan yang murni antara masyarakat Bergotong-royong
Tidak mementingkan diri sendiri agar Mewujudkan budaya penyayang
Tidak pernah berputus asa Agar perjuangan yang dihasratkan dapat mencapai kejayaan
Sentiasa menunjukkan teladan yang baik Agar menjadi panduan kepada orang lain

 

Soalan 6 : Cabaran yang dihadapi dalam mencontohi keperibadian Nabi pada zaman globalisasi pada hari ini dan jalan penyelesaiannya.        [6 markah]                                                                                                                

 

Isi Cabaran Huraian Contoh
Keruntuhan akhlak yang melanda masyarakat

 

 

 

akibat kemasukan unsur luar hingga usaha untuk mencontohi akhlak Rasulullah menjadi satu halangan Seperti berminat dengan muzik rock dan cara berpakaian yang mencolok mata

 

Masyarakat mengamalkan budaya liar tanpa malu dan segan seperti berpesta dan mengambil dadah hingga melanggar batas susila dan moral
Amalan jahiliah telah melanda masyarakat akibat pengetahuan agama yang kian longgar wujudnya perzinaan, perjudian dan minum arak
Isi langkah Huraian Contoh
Pembinaan individu dan keluarga dengan mencontohi teladan Rusullah dalam membina keluarga masyarakat dan negara
Memantapkan pendidikan agama dan moral Agar wujud masyarakat yang berakhlak tinggi Pendidikan Sivik di sekolah
Menggembeling tenaga bersama seluruh masyarakat bagi membasmi maksiat dan melaporkan kes-kes jenayah seperti pecah rumah, culik

 

 

Soalan 7 : Sebagai sebuah Negara yang berbilang kaum , Malaysia mengamalkan dasar kebebasan beragama. Sungguhpun begitu adakalanya tercetus isu-isu sensitif yang boleh menjejaskan keharmonian Negara.

Bagaimanakah situasi tersebut boleh dielakkan?                   [6 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Tidak mengganggu rumah ibadat kaum lain Dengan adanya sikap saling menghormati dan memahami budaya semua kaum
Tidak membangkitkan isu sensitif yang boleh memecahbelahkan masyarakat Hak keistimewaan orang Melayu
Kebebasan mengamalkan ajaran agama masing-masing Agar wujud keserasian dan keharmonian
Kunjung mengunjungi semasa musim perayaan kaum lain Agar dapat melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan wujud silaratulrahim
Bersikap terbuka dan bertolak ansur Akan melahirkan sikap saling memahami dan tidak mementingkan diri sendiri.
Tidak membezakan cara beribadat agama lain
Hormat menghormati dan saling memahami Adat resam semua kaum

Kitab suci agama kaum lain

Budaya setiap kaum

Mengamalkan prinsip Rukunegara Agar wujud masyarakat yang harmoni

 

BAB 5:  KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

  • PERJANJIAN AQABAH

 

Soalan 1 : Jelaskan iktibar yang boleh anda peroleh daripada peristiwa perjanjian Aqabah I dan II.                                    [4 Markah]

                                  

Isi Huraian Contoh
Meninggalkan  amalan Jahilliah Suku kaum Aus dan Khazraj berjanji akan Meninggalkan  amalan Jahilliah Perbuatan yang tidak bermoral

Spt: merompak/membuuh anak peremuan

Perpaduan kaum Perlu dipelihara untuk mengekalkan keamanan negara Politik negara
Mengukuhkan taat setia kepada pemimpin Agar kestabilan politik terjamin Kepada nabi Muhammad s.a.w
Bertanggungjawab Menyebarkan dakwah Islamiah Nabi Muhammad s.a.w telah bersungguh-sungguh untuk menyebarkan Islam

 

Soalan 2 : Nyatakan kesan perjanjian Aqabah I dan II terhadap perkembangan dakwah Islam.

[4 Markah]

Isi Hurian Contoh
Strategi penyebaran Islam Menyebarkan dakwah Islamiah Nabi Muhammad s.a.w telah bersungguh-sungguh untuk menyebarkan Islam secara aman
Perpaduan Menyatukan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai suku kaum Suku Aus dan Khazraj

 

Negara Islam pertama Kelahiran negara Islam pertama di dunia

 

Kerajaan Islam Madinah
Perintis kepada  Hijrah iaitu kejayaan hijrah Nabi Muhammad s.a.w Madinah

 

 

Soalan esei

Soalan 1 : Berikan penjelasan anda kesan perjanjian Aqabah kedua kepada masyarakat Islam.[ 6 Markah]

 

Isi Hurian Contoh
Negara menjadi aman Negara dalam keadaan makmur dan sejahtera Keharmonian negara
Berteraskan hak rakyat Terhadap keadilan Perjanjian Aqabah kedua
Panduan pemimpin mentadbir negara Berpegang teguh kepada perundangan /perlembagaan Taat setia kepada pemerintah
Menjamin keadilan sosial Mengkuhkan sistem organisasi sosial Menghindari konflik dalm masyarakat pelbagai kaum
Menjadikan perpaduan Membentuk masyarakat yang berdisiplin Masyarakat yang bersatupadu
Membentuk kehidupan yang lebih maju dan lebih kompleks Pencapaian dalam aspek utama Politik, sosial dan ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

  • HIJRAH

Soalan 1 : Sebagai seorang pelajar bagaimanakah konsep hijrah dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian anda?                                                                                                                                                      [4 Markah]

Isi Hurian Contoh
Perubahan sikap Berubah daripada sikap negatif kepada positif Malas kepada rajin
Berpendidikan menjadi lebih berilmu Berintektual
Berwawasan Mempunyai matlamat dan visi dalam kehidupan Cita-cita
Bersikap rajin Berusaha gigih untuk mencapai kerjayaan Berusaha mencari ilmu pengetahuan
Terima mana-mana jawapan lain yang munasabah

 

Soalan 2 : Jelaskan Iktibar yang boleh dipelajari pelajar daripada peristiwa hijrah untuk mencapai kecemerlang diri.                                                                                                                                                                                  [4 Markah]

Isi Huraian Contoh

Meninggalkan keburukan dan kejahatan

 

Perubahan sikap dan tingkah laku yang negatif kepada positif Perubahan dari segi sikap, cara berfikir, dan tingkah laku
Berubah sikap Mempunyai semangat ingin berubah kea rah lebih baik Sifat malas kepada rajin berusaha
Berdisplin Menjadi seorang pelajar yang lebih berdisplin
Mempunyai kekuatan jiwa dan keimanan yang teguh Agar dapat menghadapi cabaran dalam kehidupan Sedia menempuh cabaran dan tidak mudah berputus asa

 

 

 

 

 

 

 

Soalan esei

Soalan 1 : Pada pandangan anda, apakah akan terjadi sekiranya Nabi Muhammad S.A.W dan orang Islam Makkah tidak berhijrah ke Madinah.                                                                                                                                       [6 Markah]

Isi Huraian Contoh

Masih lagi mengamalkan  keburukan dan kejahatan

sikap dan tingkah laku yang negatif menguasai diri Dari segi sikap, cara berfikir, dan tingkah laku
Tiada berubahan sikap Tiada semangat ingin berubah kea rah lebih baik Sifat malas, mencuri, merompak, berzina
 Tidak Berdisplin Menjadi seorang yang tidak menghargai masa Tidak berdedikasi dan menepati masa
Tidak mempunyai kekuatan jiwa dan keimanan yang teguh Tiada sifat –sifat mahmudah Takut menempuh cabaran dan mudah berputus asa

Tiada perjanjian Aqabah I dan II

 

Yang akan melambatkan proses penghijrahan
Tiada undang-udang Islam Undang-undang yang tidak adil dan sempurna Piagam Madinah

Taraf wanita tidak berubah

Kedudukan kaum wanita rendah dan dipandang hina dalam masyarakat

 

Tidak diberi hak, dan tanggungjawab yang sepatutnya di dalam masyarakat

 

  • PIAGAM MADINAH

Soalan 1 : Apakah iktibar yang boleh diambil daripada Piagam Madinah dalam

membentuk masyarakat Malaysia yang aman dan bersatu padu?                            

[ 4 Markah ]

Isi Hurian Contoh
Pemuafakatan Kerjasama dan persefahaman antara kaum Masyarakat yang harmoni
Toleransi antara kaum Berkerjasama untuk membangunkan negara
Mengutamakan keamanan Agar visi dan matlamat Negara tercapai Konsep 1 Malaysia
Kebijaksanaan dalam kepimpinan Bijak dalam merancang sesuatu tindakan Mewujudkan hubungan serantau yang mantap
Kebebasan beragama Bebas mengamalkan agama dan  adat masing-masing mereka selagi tidak bertentangan dengan Islam
Hak orang Islam dipelihara Agar kedudukan dan keistimewaan terus kukuh

 

Soalan 2 : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan sumbangan Piagam Madinah terhadap perkembangan sejarah Islam.                                                                                                    [4 Markah ]

Isi Hurian Contoh
Perlembagaan bertulis

yang pertama di dunia

Dari aspek politik dan pentadbiran negara, keagamaan ,kehidupan sosial, undang-undang, ekonomi, ketenteraan dan kedudukan masyarakat bukan Islam Khususnya orang Yahudi

Mempunyai garis panduan undang negara Madinah

 

Perlembagaan ini mencatatkan tanggungjawab pemerintah ketua negara dan rakyat
Perlembagaan yang bersistematik Isi kandungannya menyeluruh dan boleh diguna pakai untuk kesemua masyarakat Prinsip keadilan
Semangat Ukhuwah Islamiah Masyarakat yang terdiri daripada pelbagai keterunan, budaya dan agama. Persaudaraan Islam yang aman

 

Soalan Esei

Soalan 1 : Penggubalan Piagam Madinah  melambangkan kepintaran Nabi Muhammad s.a.w .Berikan komen anda                                                              [6 markah ]

Isi Hurian Contoh
Membina sebuah pemerintahan yang lengkap Ia mengandungi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan orang Islam dan bukan Islam politik dan pentadbiran negara, keagamaan, kehidupan sosial, undang-undang, ekonomi, ketenteraan
Perpaduan ummah Masyarakat yang hidup bersatu-padu dan aman damai Pelbagai bangsa dan agama
Satu peraturan Peraturan yang ditetapkan dalam perlembagaan Merangkumi perkara dunia dan akhirat
Kedudukan sama rata Menekankan persamaan hak Persaudaraan orag Islam dan bukan Islam
Konsep keadilan sosial Bernaung dibawah peraturan perlembagaan Piagam Madinah
Perlembagaan yang bersistematik Masyarakat yang harus yang bertanggungjawab menjaga dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara keselamatan negara dan sosial

 

BAB 6:  SUMBANGAN BANI UMAIYYAH

Soalan 1 : Bagaimanakah Malaysia dapat menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan yang boleh diambil dari  Kerajaan Bani Abbasiyah  dalam usaha menjadi sebuah Negara maju.                                    [ 4 markah ]

Isi Huraian Contoh
Bersaing di era globalisasi  Tidak berputus asa menghadapi cabaran dan dugaan dalam arus pendidikan negara. Bersaing secara positif dalam komuniti pendidikan antarabangsa
Menjadikan bangsa yang berilmu Dengan mewujudkan persekitaran pendidikan tinggi yang mampu menggalakkan pembangunan akademik Program Transforrmasi Kerajaan (GTP) untuk mengantarabangsakan pendidikan
Mengharumkan nama negara Yang mampu meneroka bidang baru dengan adanya semangat inkuiri, berfikiran terbuka secara kreatif, dan inovatif. Seperti Pencapaian Angkasawan Pertama negara ( Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor)
Merealisasikan negara maju dalam pendidikan menjelang tahun 2020 Memperkasa falsafah pendidikan / Pendidikan sepanjang hayat dalam melahirkan modal nsane yang berkualiti. Pendidikan Kebangsaan
Memperbanyakkan pusat penterjemahan Menterjemah buku bahasa asing Baitul Hikmah
Membina ppustakaan Sebagai gedung ilmu

 

Soalan 2 :  Bagaimanakah kita boleh memajukan bidang pendidikan di Negara kita pada hari ini.                                                                       [4 markah]

Isi Hurian Contoh
Melahirkan tenaga pakar Membawa masuk tenaga pakar dari luar negara Doktor , guru,
Mengubar kokurikulum pendidikan berkualiti Pendidikan arus pedana KBSM /KBSR
Meningkatkan pusat pengajian tinggi Dengan mewujudkan Sekolah atau IPT kelas pertama dengan negara maju Sekolah Kluster

Sekolah berprestasi tinggi

Memperkasa falsafah pendidikan Pendidikan Kebangsaan JERIS

Jasmani, emosi, rohani, Intelektual,sahsiah, sosial

 

Soalan Esei

Soalan 1 : Pada pendapat anda, apakah usaha yang harus Malaysia lakukan untuk menjadi  pusat kecemerlangan ilmu                                    [6 markah ]

Isi Hurian Contoh
Menggalakkan kegiatan penterjemahan Menterjemah karya asing Teks penulisan para cendekiawan
Memajukan pendidikan Bertaraf dunia prasarana
Kualiti pendidikan Standing negara maju Antarabangsa
Melahirkan tokoh pemikir Intelektual dalam pelbagai bidang ilmu intelektual
Memajukan kegiatan penyelidikan Perkembangan ilmu pengetahuan dengan melahirkan tokoh terkemuka Astronomi /perubatan/bahasa
Meningkatkan jumlah pelajar ke luar negara Sebagai pusat ilmu Menuntut di IPT

 

 

Bab  7 : Islam di Asia Tenggara

Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Islam mudah tersebar di Asia Tenggara?

[6 markah]

 

Isi / Fakta Huraian Contoh
Islam agama yang syumul/ lengkap Merangkumi segala aspek kehidupan manusia Perkahwinan, mualamat, ekonomi
Kemurnian ajaran islam itu sendiri Islam agama wahyu Kitab suci al Quran
Islam agama universal Semua penganut Islam sama taraf Beza amalan taqwa

 

Islam pentingkan  pembangunan Untuk berdaya saing

 

Kemudahan pelabuhan yang lengkap
Konsep keEsaan Tuhan

 

Hanya Allah yang Tuhan Yang Esa Rukun islam  / Rukun iman

 

Hidup Harmoni

 

Sentiasa pentingkan hidup bermasyarakat Kerjasama / hidup tolong menolong / hidup berjiran
Sanjungi akhlak mulia Akhlak cerminan peribadi muslim sejati Jujur dalam perniagaan
Persamaan taraf

 

Soalan 2 : Pemantapan nilai-nilai murni Islam dalam sistem pemerintahan Negara mampu memacu pembangunan negara .

Beri komen anda terhadap pernyataan tersebut                      [4 markah]

 

Isi / Fakta Huraian Contoh
mengutamakan perpaduan Asas kekuatan masyarakat adalah perpaduan Sentiasa berfikiran positif / baik sangka
adil dalam pemerintahan

 

Tidak berat sebelah/ prejudis dalam menjalankan tanggungjawab Laksanakan undang-undang islam( Qisas)

 

hindari amalan rasuah

 

Rasuah merosakkan Negara

 

Kenakan hukuman berat / setimpal dengan kesalahan / adil/ tubuh SPRM
setiap perbuatan/ amalan dianggap ibadah

 

Perkara ibadah mendatangkan pahala/ kebaikan Berbuat jahat dibalas dosa(neraka)
Taat kepada pemerintah
Setia kepada negara
Menghormati pemimpin

 

 

 

Soalan 3 : Negara kita Malaysia telah okum menjadi contoh kepada Negara Islam yang lain dalam pembentukan Negara Bangsa.

Buktikan pernyataan tersebut.                                                    [4 markah]

Isi / Fakta Huraian Contoh
melaksanakan undang-undang Syariah Setiap negeri ada undang-undang syariah tersendiri Mahkamah Tinggi Syariah

 

penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan Bagi mewujudkan pemerintahan yang adil

 

Tidak prejudis / berat sebelah dalam menjalankan pemerintahan
Memperkenalkan okum perbankan Islam

 

Selari dengan okum syarak/ undang-undang Islam Bank Islam Malaysia Berhad

 

perkenalkan takaful / insuran islam Sistem perlindungan yang dibenarkan oleh syarak Insuran takaful Islam / Takaful
pertandingan Musabaqah Tilawah alQuran Peringkat Antarabangsa Mengeratkan ukhwah Negara islam

 

pelopori hab makanan halal

 

Malaysia pengeluar produk hub halal utama di dunia Makanan segera yang disahkan oleh JAKIM
Perpaduan rakyat Rukun negara

 

Soalan 4 : Pada pandangan anda, bagaimanakah kedatangan Islam mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat Asia Tenggara?                                                                                                           [6 markah]

Isi / Fakta Huraian Contoh
menggalakkan rajin bekerja Sikap rajin sangat dituntut dalam agama Berniaga, bertani,
mencari rezeki yang halal Mempengaruhi gaya hidup
melarang perbuatan mengemis
melarang riba Riba dianggap perbuatan zalim Bayar bunga

 

menyarankan sikap berjimat cermat Amalan murni yang dituntut agama supaya bersederhana Jangan membazir / beli benda yang mustahak sahaja
memberi sedekah

 

Amalan mulia yang ganjaran pahalanya berterusan Derma, sedekah jariah,

 

mengeluarkan zakat

 

Kadar yang dikenakan mengikut hisab atau sukatan tertentu Zakat fitrah/ zakat harta/zakat emas/ zakat perniagaan
melarang penindasan Tindakan yang zalim/ tidak berperikemanusiaan Makan riba/ rasuah/ tipu dalam niaga
memperkenalkan baitulmal

 

Tempat simpanan harta umat Islam Bantu masyarakat miskin

 

Bab  8 : Pembaharuan dan pengaruh Islam di Malaysia sebelum kedatangan barat

Soalan 1 : Pada  pendapat anda, mengapakah pendidikan tidak formal masih penting dalam masyarakat hingga ke hari ini?                                  [3 markah]

Isi / Fakta Huraian Contoh
mewarisi kemahiran

 

 

Penting untuk menguasai kemahiran daripada orang terdahulu dari segi pertukangan Kemahiran songket / tenunan

 

 

penerapan nilai-nilai murni Untuk membentuk jiwa yang bersih dan taat kepada agama Sifat sabar dan amanah

 

membentuk sikap berdikari

 

Tidak bergantung harap kepada orang lain/ kemampuan diri sendiri Mampu mencari rezeki sendiri / berniaga

 

membentuk sahsiah/akhlak

 

Melahirkan insan yang kamil / sempurna Rajin membantu/ ringan tulang
memelihara adat resam

 

Supaya adat resam dapat dikekalkan Adat merisik / adat berinai

 

Soalan 2 : Pada pandangan anda, apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah kerajaan tidak mempunyai undang-undang?                                 [6 markah]

Isi / Fakta Huraian Contoh
Negara tidak aman Rakyat hidup dalam ketakutan Berlaku rusuhan/ pembunuhan
Kehidupan masyarakat kucar kacir Hidup dalam keadaan tidak tenang / terancam Peras ugut  / buli

 

Pentadbiran Negara terbantut

 

Segala projek pembangunan Negara  tidak berjalan dengan lancar Amalan rasuah/ kroni menjadi-jadi

 

Kebajikan/ keselamatan rakyat tidak terjamin

 

Rakyat hidup dalam ketakutan

 

Ramai terlibat dengan aktiviti jenayah / hidup merempat
Jenayah berleluasa Hilang sikap kemanusiaan Negara hancur
Sukar bentuk masyarakat bermoral Masing-masing bersikap materialistik / individulistik Sikap x ambil peduli

 

Ekonomi Negara musnah

 

Negara mengalami kegawatan / kemunduran ekonomi Kadar inflasi meningkat/ pengangguran tinggi

 

Soalan 3 : Apakah kesan terhadap Negara sekiranya rakyat tidak mendapat pendidikan yang sempurna?                                                  [6 markah]

Isi / Fakta Huraian Contoh
Buta huruf yang tinggi

 

Tidak boleh membaca, menulis dan mengira Jahil ilmu

 

Taraf hidup rendah

 

Kehidupan yang dhaif dan menyebabkan berlaku diskriminasi Kaya bertambah kaya

 

 

Kadar kemiskinan tinggi

 

Menyebabkan ketinggalan dalam pelbagai aspek Papa kedana / terpaksa mencuri untuk hidup
Pemikiran rakyat tidak seimbang

 

Tidak dapat membantu membangunkan Negara kerana tiada idea yang bernas Negara mundur / tidak membangun

 

Kekayaan dieksploitasi oleh orang asing Kebanjiran warga asing memenuhi sektor utama pekerjaan

 

Aliran mata wang keluar Negara menyebabkan Negara mengalami kerugian
Kedaulatan Negara terancam

 

Ancaman musuh / pihak luar mencampuri urusan dalam negara Pencerobohan Lahad Datu / ancaman ISIS / jenayah Merentas sempadan

 

TEMA 9

 

BAB 9 : PERKEMBANGAN DI EROPAH

A : ZAMAN GELAP

Soalan : 1 / Struktur ( 4 markah )

Apakah iktibar Zaman Gelap kepada masyarakat di negara kita                  [ 4 markah ]

ISI HURAIAN CONTOH
Menguasai ilmu pengetahuan Belajar bersungguh-sungguh dan kuasai ilmu Ilmu dunia serta akhirat
Perlu memajukan negara Untuk mencipta kemajuan

dalam semua aspek

Ekonomi, politik, sosial
Perlu wujud politik yang stabil Hormat pemimpin dan toleransi kaum Perpaduan kaum
Suasana aman untuk ekonomi Memajukan semua bidang ekonomi Ekonomi, politik dan sosial
Perlukan pemimpin yang cekap Pemimpin yang layak dan berkebolehan Disukai ramai
Perlu hidup bersatupadu Untuk melahirkan generasi yang harmoni kerjasama

 

Soalan 2 / Esei [ 6 markah ]

Zaman Gelap adalah zaman kemerosotan dalam semua bidang di Eropah . Bagaimanakah cara untuk mengelak dari berulang berlakunya Zaman Gelap

                                                                                                                            [ 6 markah ]

ISI HURAIAN CONTOH
Menguasai ilmu pengetahuan Belajar bersungguh sungguh Cintai ilmu
Berdisiplin Hormat kepada peraturan negara Rukun Negara
Mematuhi peraturan Patuhi arahan pemimpin dan akur undang-undang Perlembagaan
Menolak gejala sosial Hindari perbuatan yang merosak keharmonian Vandalime
Hidup bersatupadu / tolak ansur Saling bekerjasama antara masyarakat majmuk Toleransi
Mencintai keamanan Hidup bersatu padu serta bertoleransi
Taat kepada pemimpin & negara Mengikut arahan yang dikeluarkan pemerintah
Sanggup berkorban Mempertahankan maruah dan kedaulatan negara Rela berkorban demi negara
Menghayati Rukun Negara Mengamalkan semua prinsip Rukun Negara Taat setia kepada negara
Mana-mana jawapan munasabah

 

Soalan : 3 / Esei [ 6 markah ]

Sejak mencapai kemerdekaan, Malaysia telah berjaya menghindari diri daripada berlakunya Zaman Gelap seperti yang telah berlaku di Eropah.

Pada pandangan anda apakah rahsia kejayaan negara kita tersebut.         [ 6 markah ]

ISI HURAIAN CONTOH
Kerajaan yang kukuh Hasil kerjasama pemimpin dan rakyat Perpaduan kaum
Memajukan bidang pendidikan Mendirikan sekolah dan pusat pengajian Infrastruktur / prasarana
Mengekalkan kestabilan politik Mengamalkan prinsip demokrasi Keamanan negara
Semangat bersatupadu masyarakat kerjasama dan bertolak ansur Melayu/ Cina dan India
Kesetiaan kepada raja dan negara Mematuhi perlembagaan dan Rukun Negara Taat setia
Semangat patriotik yang menebal Rasa cinta akan negara dan sanggup bekorban Rela berkorban demi negara
Rakyat mencintai keamanan Wujud semangat bekerjasama Harmoni
Keharmonian masyarakat majmuk Hidup dalam suasana muhibah Muhibah
Mana-mana jawapan munasabah

 

B : ZAMAN RENAISSANCE

Soalan  1 / Struktur [4 markah ]

Berdasarkan pengatahuan sejarah anda, apakah kebaikan yang diperoleh daripada Zaman Renaissance                                                                                           [4 markah ]

ISI HURAIAN CONTOH
Menjadi pedoman hidup Ilmu sebagai panduan dalam kehidupan Budaya ilmu
Membimbing manusia kearah sempurna Ilmu pengetahuan sebagai panduan hidup Agama
Membentuk akhlak baik Boleh hidup dalam masyarakat majmuk Bersatupadu
Agama pegangan utama Kepercayaan kepada tuhan dalam amalan agama Agama
Membentuk manusia bertanggungjawab Menerapkan nilai-nilai murni Kerjasama
Memupuk semangat toleransi Melalui aktiviti dan kegiatan kemasyarakatan Gotong royong

 

 

 

 

 

Soalan : 2 / Esei [6 markah ]

Apakah iktibar yang dapat anda perolehi daripada  Zaman Renaisaane

ISI HURAIAN CONTOH
Perlu menguasai ilmu pengetahuan Untuk kemajuan masa hadapan Ilmu pengetahuan
Majukan sains dan teknologi Untuk pembangunan negara Sifat inovatif/kreatif
Perlu meneroka bidang baru Untuk menambahkan kemajuan negara Ilmu baru
Perlu perdagangan antara bangsa Supaya ekonomi negara berkembang E dagang
Perlu kerajaan pusat yang kuat Untuk menerajui hal-hal kepimpinan negara Pentadbiran
Mana-mana jawapan munasabah

 

Soalan : 3 / Esei [ 6 markah ]

Apakah pengajaran yang boleh anda peroleh daripada kejayaan masyarakat Eropah keluar daripada Zaman Gelap dan mencetuskan Zaman Renaisance

ISI HURAIAN CONTOH
Harus mempunyai sifat inkuiri Penerapan semangat ingin tahu yang mendalam Kreatif/inovatif
Bersifat berani mencuba Kreatif dan inovatif dalam bidang baru Berani mencuba
Menggunakan sepenuhnya keupayaan minda Menggunakan kepakaran hasil daripada pendidikan Intelek
Mengutamakan ilmu pengatahuan Untuk kemajuan dalam seluuh aspek kehidupan Pendidikan
Tidak mudah putus asa Mempunyai jati diri yang tinggi dan kuat Berani hadapi cabaran
Berkeyakinan tinggi Mempunyai cita-cita dan keyakinan diri Yakin boleh

 

 

C : PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN

Soalan : 1 / Struktur [ 4 markah ]

Jelaskan iktibar yang dapat anda pelajari daripada aktiviti penjelajahan dan penerokaan masyarakat Eropah

ISI HURAIAN CONTOH
Bersikap berani Berani meneroka bidang baru Ilmu pengetahuan
Semangat meneroka Desakan ekonomi dan semangat keagamaan Meneroka Lautan Atlantik
Semangat ingin tahu (inkuiri) Mencari laluan baru di lautan bagi membolehkan menuju ke Timur Ferninand Magellan
Meluaskan pengatahuan Menguasai ilmu pelayaran Membuka sekolah pelayaran Henry
Tidak berputus asa Mencuba dan terus mencuba hingga berjaya Yakin boleh
Semangat gigih berusaha Untuk kemajuan  bangsa dan negara Berani mencuba
Sanggup menghadapi risiko Berani menempuh lautan luas untuk mencapai impian Berani dan optimistik
Kecekalan Tidak mudah berputus asa dan menyerah kalah Orang Eropaj telah berikhtiar mencari laluan alternatif ke timur

 

Soalan : 2 / Esei : [6 markah ]

Pada pandangan anda, mengapakah orang Eropah yakin dengan keupayaan mereka untuK menjalankan penjelajahan dan penerokaan pada masa tersebut

ISI HURAIAN CONTOH
Menguasai teknologi moden Hasil memiliki ilmu dan  pengetahuan Pemciptaan kapal wap
Mempunyai senjata moden Persiapan untuk menjelahah dan meneroka Kapal dan peta belayar
Kehidupan yang lebih maju Untuk menambahkan sumber ekonomi negara
Kemahiran bidang pelayaran Mempunyai asas dan pengetahuan belayar
Kepakaran bidang penerokaan Mempunyai ilmu dalam bidang pelayaran Putera Henry yang terkenal sebagai Henry Pelaut
Semangat meneroka yang tinggi Hasil galakan pemerintah dan semangat meneroka Raja Sepanyol dan Raja Portugal
Mana-mana jawapan munasabah

 

Soalan : 3 / Esei : [ 6 markah ]

Pada pandangan anda, bagaimanakah semangat inkuiri dapat di manafaatkan oleh generasi muda untuk meningkatkan kecemerlangan diri

ISI HURAIAN CONTOH
Menerokai pelbagai bidang ilmu pengetahuan Melalui perkembangan dan penerokaan ilmu Ilmu pengetahuan
Pergiatkan penyelidikan dan pembangunan Membuat kajian dalam bidang baru Kreatif
Berani meneroka bidang baru Berani mengambil risiko dan hadapi halangan Berani hadapi risiko
Mencipta teknologi baru Hasil dari pengetahuan dari pendidikan Kreatif
Menguasai teknologi Bersikap keratif dan inovatif dalam bidang baru Inovatif
Inovatif dan kreatif Menghasilkan pemikiran yang baru untuk kemajuan Ilmu pengetahuan
Berkeyakinan diri yang tinggi Yakin boleh dalam bidang yang diusahakan
Meningkatkan keupayaan minda Mempunyai ketahanan mental untuk menghadapi cabaran Keratif/inovatif
Gigih menghadapi cabaran Tidak mudah berputus asa walau ada halangan
Mana-mana jawapan munasabah

 

 

 

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

A; PEMBANDARAN / BANDAR

Soalan 1 / struktur [ 4 markah ]

Apakah masalah utama yang akan dihadapi oleh penduduk bandar besar di negara kita pada masa sekarang

ISI HURAIAN CONTOH
Kesesakan penduduk Ekoran pertambahan bilangan penduduk Kepadatan penduduk
Kesesakan lalu lintas Ekoran bertambahnya pengguna jalanraya dan kenderaan Kesesakan
Banjir kilat Sistem perparitan yang tidak sempurna Banjir kilat di Kuala Lumpur
Jenayah Ekoran desakan hidup dan tiada pekerjaan khusus Pembunuhan/ ragut
Pencemaran Melibatkan pengolahan alam yang tidak sistematik Ekosistem
Kos rumah yang tinggi Ekoran permintaan yang tinggi dan bilangan yang sedikit Rumah mewah
Persaingan guna tanah Antara kegunaan untuk pertanian dan perkilangan serta perumahan Permintaan yang tinggi

 

Soalan 2 : Struktur [ 4 markah ]

Pada pandangan anda mengapakah masyarakat Melayu kurang menggunakan kemudahan perbankan pada masa penjajahan British

ISI HURAIAN CONTOH
Tinggal jauh dari bandar Tidak terdedah dengan kehidupan moden Hidup tradisi
Kesulitan berbahasa Inggeris Tidak mendapat pendidikan Inggeris Ilmu pengetahuan
Tidak tahu prosedur perbankan Masalah tidak pandai

menulis dan membaca

Peraturan baru
Taraf pendidikan rendah Hanya mendapat pendidikan asas sahaja Ilmu pengetahuan
Buta huruf Keciciran dalam pendidikan akibat kemiskinan
Tiada wang Ekonomi sara diri Tukar barang keperluan
Mana-mana jawapan munasabah

 

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]

Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah tanaman komersial lebih tertumpu di kawasan pantai barat semasa penjajahan British

ISI HURAIAN CONTOH
Tanah subur Tidak terdedah ancaman banjir dan bencana Sesuai untuk getah
Sistem jalanraya yang baik Sistem perhubungan yang sistematik Jalan raya
Tanah datar Sesuai untuk pertanian dan penerokaan Tanah pamah di Perak dan Selangor
Terdapat pelabuhan Untuk mengekspot barangan keluar negara Pulau Pinang, Port Weld
Iklim sesuai Iklim Khatulistiwa sesuai untuk pertanian Getah
Galakan British Memberi khidmat nasihat, galakan kepada pengusaha lading dan tujuan eksport Pemodal British/ Guthrie

 

B:  PENGANGKUTAN / PERKILANGAN

Soalan 1 : Struktur [ 4 markah ]

Pada pandangan anda, apakah kepentingan pembinaan lebuhraya di negara kita

ISI HURAIAN CONTOH
Mempercepatkan perjalanan Jarak perjalanan dapat dipendekkan Lebuh raya Utara Selatan
Jimatkan kos Muatan yang banyak dengan kos yang berpatutan Lori kontena/barangan pukal
Kemajuan ekonomi Memajukan kawasan sepanjang lebuhraya Penyediaan prasarana
Mengurangkan kesesakan Sebagai alternatif kepada jalan raya yang sedia ada Rangkaian lebuh raya di Kuala Lumpur
Mengurangkan kemalangan Rangkaian jalan raya yang lurus dan baik Lebuh raya Utara Selatan
Kemajuan kawasan baru Terdapat perusahaan baru sepanjang lebuhraya Pembinaan kawasan perusahaan
Perkembangan bandar baru Kemudahan perhubungan membentuk bandar/pekan baru Bandar Baru Sungai Buluh,Bandar Baru Bangi.

 

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda, mengapakah British berusaha memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan di Tanah Melayu

ISI HURAIAN CONTOH
Mempercepat pengangkutan bahan mentah Untuk kepentingan imperialisme mereka Pembinaan lamdasan kereta api
Hubung kawasan perlombongan Senang untuk mengangkut bahan mentah Pembinaan jalan raya
Galak pembukaan tanah baru Membuka bandar baru atau pekan baru Bekalan air/eletrik
Memajukan kegiatan ekonomi Memenuhi imperialisme dan permintaan yang tinggi Pertanian
Memudahkan pentadbiran British Memudahkan pergerakan untuk urusan pentadbiran Pengurusan pentadbiran
Memenuhi keperluan ekonomi Menguasai bidang tertentu dan diberikan lebih perhatian Dasar imperialisme

 

 

 

 

 

 

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]

Semasa pemerintahan Britih telah muncul bandar-bandar baru.

Pada pendapat anda mengapakah bandar baru ini hanya dihuni oleh orang Cina

SI HURAIAN CONTOH
Kesan dasar pecah dan perintah British Mengutamakan masyarakat Cina dalam aktiviti perlombongan Polarisasi kaum
Kawasan perlombongan Galakan diusahakan oleh orang Cina sahaja Tumpuan penjajah
Tumpuan awal kedatangan imigran Petempatan awal kemasukan buruh dari China Dasar petempatan British
Kampung dihuni orang Melayu Orang Melayu hanya bertumpu di kampung dan pedalaman sahaja Dasar British

Pecah dan perintah

Halangan pembelian tanah Halangan pembelian tanah dari orang Melayu Tanah milik warisan
Tanah warisan orang Melayu Tanah Melayu dipusakai dan diwarisi turun temurun Tanah Simpanan Melayu
Mana-mana jawapan munasabah

 

C :  PENDIDIKAN VERNAKULAR

Soalan 1 : Struktur [4 markah ]

Pada pandangan anda, apakah kelemahan sistem pendidikan ketika zaman penjajahan British

ISI HURAIAN CONTOH
Tiada perpaduan kaum Sistem persekolahan secara berasingan Dasar British

 

Tidak cukup kemudahan yang cukup Hanya tertumpu di bandar dan di luar Bandar diabaikan Kurang perhatian
Pendidikan rendah sahaja Pendidikan dihadkan  kepada  jawatan peringkat rendah Dasar British
Tenaga pengajar tempatan kurang Tidak ramai pendudik tempatan berpendidikan tinggi Dasar pendidikan
Buku teks dari negara asal Berorientasikan negara asal seperti China dan India Pendidikan vernikular
Sukar dapat peluang pekerjaan Peluang pekerjaan dikuasai oleh pihak penjajah Dasar British
Kurikulum terbatas kepada pertukangan / pertanian Pendidikan Melayu hanya untuk kelangsungan hidup Dasar British
Tiada universiti Tidak menggalakan pendidikan peringkat tinggi Dasar British

 

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda , apakah yang akan berlaku sekiranya sistem pendidikan sekolah vernakular diutamakan.

ISI HURAIAN CONTOH
Tidak mampu memupuk perpaduan kaum Tiada perpaduan disebabkan pengasingan kaum Sekolah Vernakular Cina, sekolah Vernakular Melayu sekolah Vernakular Tamil
Setiap kaum mementingkan kaum masing-masing Tidak ujud rasa sebagai masyarakat majmuk Tiada perpaduan
Sukar memupuk semangat cinta akan negara Tiada persefahaman antara kaum Tiada perpaduan
Mudah berlaku salah faham Hanya mengutanakan kaum masing-masing sahaja Perkauman
Wujud perkauman Wujud perasaan yang mengutamakan kaumnya sahaja Perpecahan kaum
Sukar bekerjasama memajukan negara Tiada toleransi antara kaum Tiada kerjasama

 

Soalan 3 : Esei [ 6 markah ]

Pada pendapat anda, mengapakah kerajaan menggunakan sukatan pelajaran yang sama di sekolah-sekolah seluruh Negara.

ISI HURAIAN CONTOH
Memelihara keharmonian kaum hubungan antara kaum lebih erat Matapelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
Mengeratkan perpaduan melalui pendidikan Penggunaan bahsa Melayu sebagai penghantar Wajib lulus Bahasa Melayu
Berteraskan masyarakat berbilang kaum Melahirkan masyarakat yang berfikiran matang Masyarakat harmoni
Kemajuan masyarakat Hasil dari kepelbagaian sistem pendidikan Berteraskan subjek sains dan teknologi
Wujud pelbagai aliran pendidikan Pemilihan aliran ikut kecenderungan Aliran sastera, sains dan teknikal

 

 

D:  KESAN DASAR EKONOMI BRITISH

Soalan 1 : Struktur [ 4 markah ]

Berdasarkan pengatahuan anda, apakah kesan pengenalan ekonomi moden ketika pemerintahan British kepada masyarakat melayu di Tanah Melayu.

ISI HURAIAN CONTOH
Miskin Masyarakat Melayu terus ketinggalan Kurang kemudahan asas disediakan
Jual tanah Orang Melayu terpaksa menjual/memajak tanah Kemiskinan
Bertani Orang Melayu terus bertani dalam serba kekurangan Pertanian sara diri
Tiada kemudahan Tiada kemudahan diberikan secara khusus Dasar British
Pengangkutan mundur Jalinan jalanraya tidak dibina di kawasan luar bandar Luar Bandar jalan tidak berturap
Terpinggir Masyarakat melayu ketinggalan dan tersisih Utamakan pendatang
Taraf hidup yang rendah Tidak mempunyai sumber ekonomi yang kukuh Ekonomi bangsa Melayu tidak berkembang

 

Soalan 2 : Esei [ 6 markah ]

Dasar kerajaan penjajah British telah membawa kepada perkembangan  sistem ekonomi wang dalam kalangan masyarakat Melayu.

Apakah kesan daripada pelaksanaan dasar tersebut

ISI HURAIAN CONTOH
Orang melayu membayar cukai Terpaksa mengeluarkan belanja dan satu bebanan Cukai hasil hutan
Semua perkhidmatan menggunakan wang Urusan melibatkan wang dalam kehidupan Wang British
Cukai Terpaksa dijelaskan dalam bentuk wang Menggunakan wang
Mencagar  tanah Terpaksa mencagar /memajak tanah untuk mendapatkan wang Tanah sawah

Kebun getah

Barang keperluan Pembelian barangan menggunakan mata wang secara tunai Menggunakan mata wang
Bergantung kepada orang tengah Untuk mendapatkan

pinjaman wang

Nelayan, petani

 

Soalan 3 : Esei  [6 markah ]

Berdasarkan pengatahuan sejarah anda tentang undang-undang tanah Barat di Tanah Melayu, nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk membawa kemajuan kepada negara Malaysia

ISI HURAIAN CONTOH
Wariskan tanah kepada pemilik yang sah Supaya tidak dimiliki oleh orang luar
Usahakan tanah secara komersial Mengutamakan kentungandalam kegunaan tanah Seperti agro teknologi
Mendirikan bangunan atas tanah Memajukan atau

Mengusahakan sendiri

Perniagaan runcit
Membayar cukai tanah Sebagai bukti pemilikan tanah yang sah Hak ke atas tanah
Menjalankan pertanian moden Menceburi bidang baru yang menguntungkan Ceburi pertanian komersial

 

 

 

SEJARAH TINGKATAN 5       TEMA 10 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

BAB 1 : KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA

Tajuk : Nasionalisme di Asia Tenggara

Soalan 1: Jelaskan peranan anda sebagai generasi muda hari ini dalam mengekalkan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air kita daripada diganggu gugat oleh kuasa asing.                                           [ 4 markah ]

Isi Huraian Contoh
Mengeratkan perpaduan negara Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum Melayu, Cina dan India
Tidak bekerjasama dengan kuasa asing Sentiasa mencari peluang menggugat keharmonian negara
Menguasai ilmu pengetahuan Melahirkan masyarakat yang memberi sumbangan terhadap pembangunan negara Ilmu sains dan teknologi
Mengukuhkan pasukan tentera Benteng untuk menghadapi serangan pihak tidak bertanggungjawab Di Lahad Datu, Sabah
Mempertahankan perlembagaan Sebagai asas pentadbiran negara perlembagaan
Kukuhkan jati diri Tidak mudah digugat oleh anasir luar

 

Soalan 2 : Kedatangan  Barat telah membawa kepada pengenalan sistem birokrasi Barat di negara kita.

Mengapakah birokrasi Barat terus diamalkan setelah negara mencapai kemerdekaan.                                                                           [6 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Perkhidmatan awam lebih tersusun Penubuhan jabatan tertentu untuk melicinkan pentadbiran Undang-undang Tanah
Rakyat terlibat dalam pentadbiran Tidak terhad kepada golongan tertentu yang memegang jawatan penting
Sistem kehakiman yang telus Setiap kes-kes sivil dan jenayah dibicara dengan adil Mahkamah majistret
Pengutipan cukai Menyumbang kepada pendapatan negara Lembaga Hasil Dalam Negeri
Keamanan negara Memastikan tidak ada pihak yang mengancam keselamatan negara Pasukan Polis diRaja Malaysia
Memantapkan pentadbiran Bidang kuasa diagihkan mengikut tahap perjawatan
Agihan tugas Dapat dilaksanakan dengan teratur
Warisan penjajah Mengambil aspek yang baik sahaja dalam pentadbiran British

 

Soalan 3 : Mengapakah  semangat nasionalisme perlu dipupuk dalam kalangan generasi muda kita hari ini.                                                      [6 markah ]

Isi Huraian Contoh
Mengukuhkan semangat cinta negara Melahirkan generasi yang setia kepada negara
Mengeratkan perpaduan bangsa tidak berlaku rusuhan kaum di negara kita 13 Mei 1969
Tidak bekerjasama dengan kuasa asing Mengekalkan kemerdekaan negara penceroboh Lahad Datu, Sabah
Menguasai ilmu pengetahuan Menyumbang tenaga mahir untuk pembangunan negara ICT
Mengukuhkan pertahanan negara Mengelak campur tangan kuasa asing di negara kita
Memajukan negara menyahut seruan pemimpin negara melahirkan modal insan kelas pertama Wawasan 2020

 

Soalan 4 : Nasionalisme yang berlaku di Asia Tenggara dipelopori oleh golongan berpendidikan Barat dan Asia Barat.

Beri pendapat anda.                                                                 [6 markah ]

Isi Huraian Contoh
Berpengetahuan luas Pendedahan idea nasionalisme ketika menuntut di luar negara British , Amerika Syarikat
Kebolehan memimpin Mempunyai asas pendidikan dan kepimpinan
Terdedah dengan tokoh pejuang nasionalis negara luar Pergaulan dengan masyarakat negara luar dapat maklumat mengenai perjuangan menuntut kemerdekaan Mahatma Gandhi, di India
Menerbitkan akhbar, majalah dan novel Berjaya membangkitkan semangat kebangsaan melalui penulisan mereka Warta Malaya dan Putera Gunung Tahan
Dihormati oleh masyarakat Perjuangan mereka dengan mudah diterima oleh masyarakat Presiden Soekarno, Indonesia
Bijak memainkan isu semasa Kesengsaraan penduduk tempatan akibat penindasan penjajahan Barat berjaya membangkitkan nasionalisme Jose Rizal, Filipina

 

Soalan 5 : Sejarah telah membuktikan bahawa pemimpin yang berkaliber dalam sesebuah negara berjaya mengelak penjajahan asing.

Beri komen anda.                                                                       [4 markah ]

Isi Huraian Contoh
Pemimpin yang cekap Untuk memastikan kelancaran dalam urusan negara berdasarkan undang-undang yang ditetapkan Perlembagaan Malaysia
Tidak mengamalkan rasuah Sejarah telah membuktikan pemimpin yang rasuah membawa kehancuran negara Presiden Marcos, Filipina
Menjaga kebajikan rakyat Sentiasa prihatin dengan kesengsaraan golongan rakyat terutamanya golongan bawahan Memberi Bantuan Rakyat 1Malaysia (BRIM) dan bantuan persekolahan.
Menjaga perpaduan kaum Berusaha mewujudkan perpaduan yang jitu dalam kalangan rakyat Slogan 1Malaysia
Ada jati diri Tidak dipengaruhi oleh anasir luar/ campur tangan kepimpinan negara lain
Tidak mahu campurtangan asing Mentadbir dengan acuan sendiri

 

BAB 2 : NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA

Tajuk : Penentangan Pembesar

Soalan 1 : Mengapakah perjuangan pemimpin tempatan menentang British berakhir dengan kegagalan.                                                                   [4 markah ]

Isi Huraian Contoh
Penggunaan senjata tradisional Tidak mampu melawan tentera penjajah yang menggunakan senjata moden yang boleh menghalang musuh dari jarak jauh Senapang dan meriam pihak musuh

–       Tombak, parang, keris

Strategi tidak berkesan Menyerang pihak musuh secara berdepan sedangkan pihak musuh bersedia dengan serangan tersebut Serangan Linggir terhadap kapal Nemesis dekat Batang Lupar, Sarawak
Kurang sokongan daripada masyarakat/ tidak dibantu Isu yang dibawa oleh pejuang lebih tertumpu kehilangan hak memungut cukai dan hilang jawatan pembesar yang disandang Rentap dan Mat Salleh
British mendapat sokongan daripada  Sultan Rakyat tidak berani menentang kerana tidak mahu derhaka kepada Sultan Kuasa dan nama Sultan digunakan untuk menawan semula Kuala Berang, Terengganu.
Bersifat setempat Pasir Puteh

 

Soalan 2 : Haji Abdul Rahman Limbong merupakan seorang ulama di Terengganu yang menentang British.

Pada pendapat anda, mengapakah golongan ulama  terlibat dalam penentangan terhadap penguasaan British di Tanah Melayu?

[6 markah ]

Isi Huraian Contoh
Terdapat banyak institusi agama di Terengganu Pengajian secara pondok bermula sejak abad ke 12 M dan merupakan pendidikan secara formal ketika itu Pondok Pulau Manis,Terengganu dan Pondok Pulau Condong, Kelantan.
Mudah mempengaruhi pemikiran rakyat Masyarakat Melayu amat menghormati golongan ulama kerana mempunyai pengetahuan yang luas dalam hukum-hakam agama. Hj Abd Rahman Limbong
Konsep jihad Menentang Barat bererti jihad menentang pihak yang menceroboh tanah air kita. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Acheh
Hubungan yang baik dengan pemerintah Sultan mendapatkan nasihat dan pandangan ulama dalam hal ehwal agama
Berilmu pengetahuan tinggi Haji Abdul Rahman pernah menjadi peguam dan berhujah dimahkamah membela rakyat yang disaman oleh Inggeris Ajar sekolah pondok
Bijak memainkan isu Tanah itu adalah hak Allah dan dan tidak perlu mendapat keizinan Inggeris Hj Abd Rahman Limbong

 

Soalan 3 : Akhbar masih lagi berperanan untuk menaikkan semangat cinta akan tanah air sehingga ke hari ini ?

Berikan hujah anda.                                                                 [4 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Harganya murah Mampu dibeli oleh setiap lapisan masyarakat Senaskah Berita Harian berharga RM1.50
Mudah diperoleh Pasarannya meluas dari bandar hingga ke kawasan pedalaman
Mudah dibawa Kerana lebih ringan berbanding bahan bacaan yang lain
Wujud dalam pelbagai bahasa Setiap kaum menggunakan bahasa ibunda masing-masing Mandarin dan Tamil Bahasa Melayu
Kemudahan internet terhad Tidak semua kawasan mendapat talian internet  dan akhbar menjadi pilihan  

Kawasan luar bandar

 

Soalan 4 : Minat membaca dalam kalangan rakyat Malaysia masih lagi rendah berbanding dengan negara maju.

Berikan ulasan anda.                                                             [6 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Ya, minat membaca masih rendah dalam kalangan rakyat Malaysia Kajian menunjukkan purata rakyat Malaysia hanya membaca sebuah buku dalam setahun
Bahan picisan Kebanyakan masa dihabiskan dengan membaca buku yang rendah kualitinya Majalah Remaja dan Sri Dewi
Taksub dengan kemajuan ICT Banyak menghabiskan masa dengan bermain gajet dan melayari internet You tube, facebook dan WhatsApp
Taraf ekonomi rendah Kekurangan sumber kewangan untuk membeli bahan bacaan bermutu Keperluan makanan dan persekolahan anak-anak
Harga buku mahal Tidak mampu dibeli oleh golongan berpendapatan rendah terutamanya penulis terkenal Keluaran daripada Dewan Bahasa dan Pustaka
Tiada kesedaran Kurang  galakkan daripada ibu bapa menyebabkan minat membaca gagal meresapi jiwa anak-anak Luar bandar
Mengutamakan peperiksaan Remaja menghabiskan masa dengan mengulangkaji pelajaran Peperiksaan SPM dan STPM

Tajuk : Majalah – Tema dan Isu

Soalan 5 : Isu pendidikan anak-anak Melayu menjadi tajuk utama dalam akhbar dan majalah sejak sebelum merdeka hingga kini.

Mengapakah isu tersebut masih lagi dibincangkan hingga sekarang?

 [4 markah ]

Isi Huraian Contoh
Taraf ekonomi yang rendah Menyebabkan anak-anak Melayu ketinggalan dalam pendidikan Ibu bapa merupakan golongan petani dan nelayan
Terjebak dengan gejala sosial Masalah sosial banyak melibatkan remaja Melayu yang masih dibangku sekolah Lumba haram, dadah dan melepak
Kedudukan sekolah luar bandar Prasarana tidak sebaik sekolah dibandar mengganggu proses pembelajaran dan pengajaran Kemudahan pusat sumber dan makmal ICT
Jurang pendapatan antara kaum Orang Melayu masih lagi  berada di paras kemiskinan Luar bandar
Kurangnya tenaga profesional melayu Peratus orang Melayu masih lagi kurang berbanding kaum Cina dan India Pekerjaan doktor dan peguam

 

Tajuk : Persatuan/KMM

Soalan 6 : Markah kokurikulum menyumbang 10% merit untuk kemasukanan ke pusat pengajian tinggi di Malaysia  .

Berikan pendapat anda.                                                           [4 markah ]

 

Isi Huraian Contoh
Sahsiah yang seimbang Melahirkan  insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani Falsafah Pendidikan Negara
Sifat kepimpinan Ciri-ciri kepimpinan boleh dipupuk dengan penyertaan dalam kokurikulum melalui jawatan tertentu Pengerusi dan setiausaha
Pelajar yang berdisiplin Penyertaan dalam pasukan beruniform mampu memupuk pelajar yang berdisiplin melalui aktiviti yang dijalankan Kawad kaki dan perkhemahan
Mewujudkan perpaduan Penglibatan yang dijalankan boleh menyemai rasa hormat-menghormati antara kaum Aktiviti berpersatuan
Memperkembangkan potensi individu Mengasah potensi yang ada melalui persatuan yang sesuai dengan minat pelajar Berpidato dalam persatuan bahasa Melayu dan Inggeris

 

TEMA 11 : PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA KE ARAH KEMUNCULAN NEGARA MALAYSIA BERDAULAT

Bab 3: Kesedaran Pembinaan Negara dan Bangsa

Soalan 1 : Sebagai generasi muda ,mengapakah kita perlu mempertahankan sistem pemerintahan demokrasi?                                         [6 markah]

Isi huraian Contoh
Bebas memilih pemimpin Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihanraya
Bebas bersuara Rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan pandangan
Menjamin keadilan Semua rakyat diberi hak yang sama
Wujud kerjasama antara rakyat dan kerajaan Memilih pemimpin
Parti politik dibenarkan bertanding dalam pilihanraya Beri peluang rakyat
Memilih pemimpin yang layak

 

Soalan 2 ; Apakah kepentingan undang-undang dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni?                                                      [4 markah]

Isi huraian Contoh
Menjamin kedaulatan
Pentadbiran yang kemas Ada peraturan
Mengukuhkan perpaduan Dalam kalangan rakyat terutama rakyat yang pelbagai kaum
Hukuman adil Mengenakan hukuman yang adil dan saksama Termaktub dalam perlembagaan
Mengawal perlakuan manusia Menghalang daripada rakyat melakukan kesalahan yang bertentangan dengan norma masyarakat

 

 

 

Soalan 3 ; Ramalkan,jika konsep Realpolitik diamalkan oleh pemimpin pada hari ini?                                                                                    [6 markah]

Isi huraian Contoh
Pembunuhan Akibat perebutan kuasa
Kuku besi Pemerintah melaksanakan pemerintahan yang zalim
Tipu helah Berlaku penipuan dalam pentadbiran
Peperangan Berlaku peperangan Tidak puas hati antara satu kumpulan
Ekonomi merosot Perkembangan ekonomi terjejas Tiada jaminan keadilan
Rakyat berada dalam ketakutan Akibat pemerintah yang zalim dan rakus
Rakyat akan bangun memberontak Menentang kezaliman pemerintah
Negara kucar kacir Semua pihak tidak berpuas hati

 

Bab 4  Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia     Tajuk : Malayan Union

Soalan 1  :  Cadangkan langkah  yang wajar digunakan oleh warganegara untuk membuat tuntutan  mereka terhadap  kerajaan.                     (6 m)

Isi Huraian Contoh
Rundingan

 

berunding dgn kerajaan bagi membentuk sistem politik dan  

 

Permuafakatan

 

pentadbiran yang lebih baik

guna konsep musyawarah dalam

selesaikan kemelut politik,ekonomi dan sosial

permuafakatan antara agensi/NGO dengan kerajaan

 

Tuntutan melalui wakil

rakyat di DUN atau   Parlimen

keharmonian dicapai tanpa pertumpahan darah

 

Kenaikan harga barang kesan GST
Tuntutan melalui media  massa salurkan masalah melalui wakil rakyat suarakan di akhbar Utusan Malaysia

 

Rapat umum dengan  kerajaan kemukakan masalah melalui mediacetak mahupun media elektronik Dataran Merdeka atau di Stadium Merdeka

 

Menulis usul

 

buat rapat umum di seluruh Negara atau di tempat-tempat yang dibenarkan oleh kerajaan Forum GST di TV 1
Mengadakan forum

 

 

tulis usul berkaitan masalah yang dihadapi dan hantar kepada kerajaan

Soalan 2 :  Andaikan anda seorang pemimpin pada ketika itu, mengapakah anda menyertai demontrasi menentang Malayan Union?                         (4m)

Isi Huraian Contoh
Pencerobohan British

 

British ceroboh Tanah Melayu yang berdaulat
Penjajahan mutlak

 

British ingin kekal berkuasa di Tanah Melayu pendidikan peringkat rendah sahaja.
Orang Melayu dinafikan hak sebagai peribumi Orang Melayu tidak diberi peluang sesiapa sajaboleh menjadi rakyat Tanah Melayu
Syarat kerakyatan yang longgar jumlah orang Melayu jadi kecil kerana kemasukan orang asing yang mudah. Ekonomi dan pendidikan mundur berdasarkan prinsip jus soli
Hak istimewa orang Melayu terjejas dasar terbuka British ancam status quo Melayusebagai pribumi galakkan orang asing masuk ke TM

 

Soalan 3 : Sekiranya anda sebagai pemimpin pada waktu itu, bagaimanakah anda menentang pelaksanaan Malayan Union?                                          (6 m)

Isi Huraian Contoh
menentang secara kekerasan cara lembut dan sederhana tidak berkesan angkat senjata/perang

 

memulaukan pelantikan gabenor tidak menghadiri majlis pelantikan gabenor  

 

menyatukan semua lapisan orang   Melayu seru orang Melayu bersatu dan bangkit tentang British  

 

menyuarakan melalui akhbar dan

Majalah

tulis rencana/artikel berkaitan penindasan yang dilakukanBritish

 

rencana di Utusan Melayu

 

menubuhkan persatuan

 

tubuh persatuan anak negeri atau pemuda Melayu/Cina/India  

 

menghantar telegram kepada kerajaan  British salurkan rasa tidak puashati tentang MU  

 

menyeru orang Melayu bersidang bersidang di setiap negeri atau di bandar besar untuk nyatakan  

 

mengadakan rapat umum pendirian orang Melayu

– rapat umum  diseluruh Negara  untuk nyatakan bantahan.

Rapat umum di depan rumah Gabenor MU/ rapat umumdi Kedah, Kelantan dan Johor

 

 

Tajuk  :Perjanjian   Persekutuan  Tanah  Melayu  1948

Soalan 1 :  Cadangkan langkah-langkah  untuk memantapkan sistem pentadbiran dan pemerintahan Malaysia?                                                                          (4m)

Huraian Contoh
kebijaksanaan pemimpin

 

 

ada wawasan,berpandangan jauh dan berani

 

 

Sultan Badlishah(Kedah) dan Sultan Abdul Aziz (Perak)
pemimpin yang amanah

 

amanah dalam jaga kepentingan dan kebajikan rakyat, tidak pilih kasih dan adil  

 

 

sistem pendidikan yang praktikal

 

hak semua rakyat dapat pendidikan dan sediakan sistem pendidikan yang relevan  

 

 

kebebasan bersuara rakyat bebas bersuara untuk salurkan masalah dihadapi  

 

 

sikap terbuka kerajaan perlu bersedia menerima kritikan dan berusaha selesaikan kritikan kenaikan harga barang kesan GST
Wawasan 2020

 

 

perancangan rapi perlu dibuat dalam usaha capai Wawasan 2020. 9 aspek perlu dicapai
mematuhi perlembagaan

 

seluruh rakyat patuh perlembagaan dan undang-undang agar kestabilan Negara tidak tergugat

 

Soalan 2 : Pada pandangan anda, apakah kebaikan penubuhan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu  1948?                                          (6m)

Isi Huraian Contoh
perkongsian kekayaan

 

 

berkongsi kekayaan antara negeri/ antara kaum/ agihan

kekayaan yang adil

 

 

 

Negara lebih luas

 

 

gabungan 11 buah negeri menjadikan kawasan Negara lebih luas  

 

 

penduduk ramai pelbagai kaum
kekuatan tentera aset pertahanan Negara
pasaran luas

 

 

kawasan Negara luas, penduduk ramai menjamin pasaran yang lebih luas kawasan Pantai Barat bantu Pantai Timur

 

Negara kaya membantu Negara miskin dalam bidang pembangunan

 

konsep pembahagian kuasa
hubungan kerajaan persekutuan dan   negeri hubungan baik akan bentuk kerajaan stabil dan berwibawa
kerjasama persekutuan dan negeri

 

dalam  segala aspek akan dapat selesaikan segala masalah berkaitan politik,ekonomi,sosial
wujud permuafakatan

 

jamin keharmonian dan bantu kurangkan perbalahan antara etnik

pupuk amalan toleransi dalam kalangan rakyat

 

Soalan 3  : Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan PTM 1948 dalam pembentukan Negara dan bangsa Malaysia?           (6m)

Isi Huraian Contoh
asas pentadbiran Negara

 

jadi panduan dalam mentadbir Negara  

 

Sultan menjadi ketua negeri

 

kekal dengan bidang kuasa yang jelas  

 

Sultan berkuasa melantik Menteri  Besar diberi  kuasa melantik MB sebagai ketua pentadbir negeri
Menteri Besar mengetuai pentadbiran negeri dibantu Majlis Eksekutif/Majlis Perundangan Negeri  

 

mengasaskan sistem pembahagian  kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri pembahagian kuasa yang jelas lengkap dengan bidang tugas dan tanggungjawab  

 

 

 

membentuk senarai persekutuan dan  senarai negeri kedua-dua kerajaan jalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan Pertahanan/

undang-undang Tanah

syarat kerakyatan diperketatkan

 

muat bidang kuasa Persekutuan dan bidang kuasa Negeri yang jelas
ketuanan Melayu diiktiraf semula

 

 

kerakyatan jus soli adalah untuk rakyat Raja Melayu dan rakyat British untuk rakyat Melaka dan Pulau Pinang

 

Tajuk : Pergerakan Politik di Sarawak

Soalan 1 :  Berikan alasan, mengapakah anda menyokong  penentangan  rakyat  Sarawak?                                                                                       (4m) 

Isi Huraian Contoh
Menghalang Sarawak menjadi tanah jajahan British British ingin kekal menjajah Sarawak secara mutlak

 

 

 

 

Vyner Brooke mungkir janji

 

 

bertentangan Perlembagaan 1941 akan beri kerajaan sendiridan kuasa mentadbir kepada MajlisNegeri kaum ibu,pegawai kerajaan dan pemuda
mempertahan kedaulatan Sarawak dari dikuasai British /kuasa asing
menunjukkan perpaduan rakyat Sarawak

 

seluruh rakyat Sarawak/ pemimpin bersatu hati menentang penyerahan  Sarawak kepada British  

 

 

 

mempertahan maruah rakyat Sarawak rakyat Sarawak berhak tentukan masa depan Sarawak  

 

mempunyai semangat cintakan Sarawak / negara bukti cintakan Sarawak dan sanggup berkorban untuk negara pembunuhan Gabenor Sarawak oleh Rosli Dhobi

 

Soalan 2 : Sekiranya anda pemimpin pada ketika itu, apakah bentuk penentangan anda terhadap British di Sarawak?                                                      (4m)

Isi Huraian Contoh
demontrasi

 

 

bantah dengan adakan demontrasi secara terbuka

 

demontrasi depan pejabat Gabenor Sarawak  dan di jalan utama
Bermesyuarat/ berbincang

 

rancang strategi untuk berdepan British / desak British

 

Surat kepada Gabenor/kerajaan British di London
menghantar surat bantahan secara berterusan/ libatkan seluruh penduduk 338 kakitangan kerajaan letak jawatan
meletak jawatan

 

pegawai kerajaan letak jawatan sebagai tanda protes
mengadakan pakatan sulit

 

pihak tertentu/pemuda/golongan terpelajar / pertubuhan tertentu  rancang strategi hadapi British Rukun 13
memberi sokongan kepada  golongan terpelajar bantuan moral/senjata/wang

 

Soalan 3 :  Pada pendapat anda, apakah cara untuk melahirkan semangatperpaduan dan semangat kekitaan demi menjayakan sesuatu misi?                   (6m)

 

Isi Huraian Contoh
taat setia kepada pemerintah

 

setia kepada Negara/tidak khianati Negara/tidak bocor rahsia Negara  

 

 

menghayati prinsip Rukun Negara amal prinsip Rukun Negara dalam kehidupan patuh ajaran agama/ hormat raja
merealisasikan Wawasan 2020 bersama-sama terlibat merealisasikan Wawasan 2020 kuasai pelbagai ilmu

 

menggunakan bahasa

Kebangsaan

diguna oleh seluruh lapisan masyarakat di  sekolah / universiti

/perkhidmatan awam

menyokong dasar  pembangunan Negara terlibat dalam pembangunan Negara/kritik guna saluran betul  

 

mendaulatkan undang-undang patuh kepada undang-undang agar keamanan Negara terus kekal amanah/gigih berusaha

 

 

bersemangat kekitaan

 

 

pupuk dalam kalangan rakyat/merasa bangga sebagai rakyat Malaysia saling hormat menghormati

 

berakhlak mulia

 

amal nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian
 

– bertolak ansur dan bertoleransi

 

-sifat penting dalam masyarakat berbilang kaum/

elak konflik dan huruhara

 

bangga sebagai rakyat

Malaysia

pupuk sejak kecil dan berusaha majukan negara

 

Bab  5  :  Pembinaan Negara dan Bangsa Yang Merdeka

Tajuk :Pilihanraya/ Perikatan

Soalan 1 : Pada pendapat anda, mengapakah Parti Perikatan boleh mengecap kemenangan yang mengagumkan dalam pilihanraya sejak tahun 1952?                                                                                              (4m)

Isi Huraian Contoh
manifesto yang sesuai

 

Menjanjikan kemerdekaam dalam masa empat tahun mahukan kemerdekaan

 

pakatan murni semua golongan/ pemimpin kaum bergabung tenaga UMNO/MCA/MIC

 

Bertolak ansur guna pendekatan sederhana/ pendekatan rundingan/muafakat  

 

melindungi hak Raja-raja Melayu sebagai Raja Berpelembagaan hak raja Melayu dimasukkan dalam manifesto pilihan raya

 

melindungi kepentingan

semua kaum

mengambil kira kepentingan semua kaum Hak pendidikan/peluang dalam perkhidmatan awam
mewakili semua kaum

 

wakili kaum Melayu/Cina dan India
sanggup berkongsi kuasa

 

berkongsi kuasa mentadbir Negara dengan agihan kuasa yang dipersetujui

 

Soalan 2 : Mengapakah  pilihanraya penting bagi Negara kita?                     (6m)

Isi Huraian Contoh
Negara kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen rakyat menentukan pemerintahan Negara  
pilihanraya ciri penting dalam  sistem pemerintahan  demokrasi rakyat perlu bertanggungjawab ambil tahu perkembangan politik Negara  
rakyat melibatkan diri dalam

sistem pemerintahan negara

rakyat harus libatkan diri dalam proses pilih pemimpin  
rakyat berpeluang membentuk

Kerajaan

rakyat tentukan bentuk sesebuah kerajaan  
memilih wakil rakyat

 

pilih wakil yang mampu/layak/berwibawa  
melindungi kepentingan

Rakyat

meliputi semua kaum/elak pilih kasih  
rakyat berhak menyokong,

mengekalkan atau

menukarkan kerajaan yang

sedia ada melalui pilihanraya

 
rakyat menentukan bentuk

kerajaan dan corak

pemerintahan

 
mengekalkan kerajaan yang

adil, sejahtera dan stabil

 

 

Soalan 3 : Jelaskan iktibar yang boleh dicontohi  daripada perjuangan pemimpin – pemimpin Parti Perikatan demi menjadikan Negara Malaysia lebih cemerlang dan terbilang.                                                                   (6m)

Isi Huraian Contoh
ketabahan

 

pemimpin hadapi pelbagai cabaran

 

 

 

berwawasan berpandangan jauh
sanggup berkongsi kuasa agihan kuasa yang adil dan diterima semua pihak  

 

berganding bahu

 

berusaha/ikhtiar mendapatkan kemerdekaan pakatan murni
mengutamakan

kepentingan Negara

ketepi kepentingan diri/kaum

 

Tun HS Lee sokong kerjasama kaum
menghormati raja dan Negara

 

libatkan dan bekerjasama dengan Raja-raja Melayu dalam setiap keputusan yang dibuat
gigih berusaha

 

tidak kenal penat lelah/tidak putus asa
sedia berkorban demi kepentingan Negara tenaga/masa/harta

 

tidak mudah berputus asa

Tajuk  :  Pakatan Murni

Soalan 1 : Pada pandangan anda, mengapakah sikap toleransi dalam Pakatan Murni penting kepada Negara kita yang mempunyai rakyat pelbagai kaum?   (4m)                                                                                                

Isi Huraian Contoh
mengukuhkan kerjasama kerjasama kaum/pelbagai pihak dalam memajukan Negara  
wujudkan permuafakatan muafakat dalam politik,ekonomi dan sosial  
mengelak konflik/ perbalahan elak sentuh isu sensitif yang boleh jejas kestabilan Negara  
ekonomi yang stabil

 

saling membantu memajukan ekonomi  
saling hormat-menghormati ketepi perbezaan budaya/ agama/ warna kulit  
elak perasaan perkauman elak isu sensitif dibicarakan secara terbuka  
kemasukan pelaburan asing negara stabil/ekonomi kukuh akan galak kemasukan pelabur asing  
agihan kekayaan secara adil meliputi semua kaum supaya dapat elak rasa tidak puas hati  

 

Soalan 2 : Cadangkan cara untuk  mengekalkan penghayatan dan pengamalan semangat kerjasama dan toleransi oleh warga Malaysia.          (6m)

Isi Huraian Contoh
kukuhkan semangat kejiranan adakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan saling kunjung-mengunjungi
mengelak konflik

 

elak bincang isu sensitif berkaitan agama/ dan lain-lain  

 

halang sebarang bentuk hasutan gubal undang-undang/akta sekat atau tapis sebarang provokasi  

 

kekalkan semangat rundingan/ muafakat antara parti politik/ antara rakyat/kerajaan dan pembangkang  

 

memahami sejarah

pembinaan bangsa dan Negara

matapelajaran Sejarah diajar sejak sekolah rendah/mata pelajaran Sejarah wajib lulus  

 

 

kukuhkan semangat patriotik program/bulan kemerdekaan

 

 

 

mengelak pengaruh budaya luar tapis/sekat budaya luar yang negatif
melalui aktiviti sukan

 

peringkat sekolah/ universiti/ daerah/ negeri/ Negara  

 

melalui aktiviti gotong royong di kampung/kawasan perumahan/Bandar Rukun Tetangga
melalui program

kesukarelawan

libatkan golongan muda

 

Soalan 3 : Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda hari ini, dapat mengukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat  pelbagai kaum? 

               (6m)

Isi Huraian Contoh
saling bekerjasama

 

dalam segala aspek politik/ekonomi/sosial  
saling hormat –menghormati tidak sentuh isu sensitif  
saling bertoleransi

 

elak kepentingan diri/utamakan kepentingan ramai  
menggunakan bahasa

Kebangsaan

tingkatkan kemahiran komunikasi/guna Bahasa Melayu sebagai Bahasa pengantar  
patuh pada ajaran agama

 

taat agama masing-masing dan tidak ganggu agama lain  
mengamalkan Prinsip Rukun Negara fahami dan amal dalam kehidupan seharian  
setia kepada Raja dan

Negara

tidak khianati Negara/tidak bocor rahsia  
patuh kepada undang-

undang

elak huru hara /keamanan terjamin/ekonomi berkembang pesat  

 

Tajuk :  Suruhanjaya Reid

Soalan 1 :   Pada pendapat anda, mengapakah anggota Suruhanjaya Reid dalam kalangan tokoh luar?    (4m)                                                                   

Isi Huraian Contoh
menjamin keadilan

 

ahli dari England/Australia/India/

Pakistan

 

 

melantik mereka yang pakar merangka perlembagaan untuk Negara yang baru merdeka Lord Reid (Hakim)/ Tn.B.Malik (Hakim)
mengamalkan konsep

Musyawarah

muafakat dalam mengambil keputusan
mengamalkan konsep

Kebebasan

minta pandangan semua pihak

 

elak berlakunya pilih kasih tidak memihak kepada kaum tertentu
elak rasa tidak puashai

Soalan 2 : Pada pendapat anda, apakah kepentingan perlembagaan? (6m)

 

Isi Huraian Contoh
menjamin kestabilan

Negara

 

merupakan undang-undang tertinggi/jadi panduan kepada kerajaan  
menentukan rangka dan bentuk pentadbiran

 

ada peraturan/prinsip/panduan yang jelas kepada kerajaan untuk mentadbir  
menjamin kecekapan, keadilan dan kelicinan

pentadbiran kerajaan

jamin kerajaan tunai tanggungjawab kepada rakyat  
menjamin taat setia rakyat

 

 

taat setia rakyat tidak berbelah bagi kepada Negara/ Perkara 24 lucut kewarganegaraan  
kukuhkan semangat

Kerjasama

antara kerajaan Persekutuan dan Negeri  
memelihara hak istimewa orang Melayu

 

Perkara 153 YDPA menjaga dan pelihara hak istimewa dan kedudukan orang Melayu  
menjamin kerjasama

kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri

dalam segala perkara yang telah disenaraikan dalam perlembagaan

 

 
menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat

 

 

setiap rakyat ada hak berpersatuan/beragama/ dan miliki harta/rakyat  tahu tentang had kebebasan  
membantu pemimpin

mentadbir Negara

pemimpin ada panduan mentadbir dan tahu bidang tugas  
kukuh semangat patriotisme Dalam kalangan rakyat  

 

Soalan 3 : Buktikan wujudnya tolak ansur  dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka?                                      (6m)

Isi Huraian Contoh
bekerjasama

 

kerjasama antara kaum Melayu/Cina /India  

 

menerima cadangan pelbagai pihak Raja-raja Melayu/orang perseorangan/ NGO/ pertubuhan dan persatuan 131 memorandum
menjaga kepentingan semua kaum hak setiap kaum diambil kira dalam penggubalan perlembagaan  
mentaati Raja-raja Melayu

 

 

unsur Kesultanan Melayu digabung dengan sistem birokrasi Barat untuk bentuk identiti Negara bangsa PTM yang merdeka  
Raja-raja Melayu menerima kerakyatan jus soli selepas rundingan Raja-raja Melayu terima kerakyatan jus soli dengan syarat  
Pakatan Murni

 

persetujuan dicapai melalui Pakatan Murni antara parti politik/raja Melayu  
sepakat dalam membuat keputusan pendekatan terbaik dalam masyarakat berbilang kaum  
berkongsi kuasa

 

sanggup kongsi kuasa untuk capai merdeka  
rundingan/muafakat

 

jadi amalan pemimpin UMNO/MCA/MIC  

 

Tajuk : Persekutuan Tanah Melayu 1957

  1. Soalan: Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah keistimewaan cara Negara kita mencapai kemerdekaan?                             (4m)
Isi Huraian Contoh
tanpa pertumpahan darah tidak perang/penggunaan senjata

 

melalui  perjanjian

 

antara British dan pemimpin/Raja-raja Melayu  

 

melalui rundingan

 

rundingan antara kerajaan British dan pemimpin TM  

 

melalui kerjasama antara kaum pemimpin parti politik dan raja-raja Melayu  

 

mengadakan rombongan Merdeka setelah menang pilihanraya umum 1955 Tunku Abdul Rahman bentuk kabinet/

Rombongan merdeka ke London

 

 

mengadakan pakatan murni antara para pemimpin/kaum dapat elak pertumpahan darah/ keharmonian antara kaum terjaga
kerjasama raja-raja

 

hasil kerjasama jitu raja-raja Melayu Peranan Majlis Raja-raja Melayu

 

Soalan 2: Bagaimanakah  cara anda menyambut hari kemerdekaan di sekolah anda?                                                                                               (4m)

 

Isi Huraian Contoh
menaikkan Jalur Gemilang di sekitar sekolah aktiviti persatuan /para pelajar sebagai tanda cinta tanahair  
mengadakan pameran kemerdekaan di kantin/dewan/sudut khas tentang tokoh-tokoh pejuang/ pemimpin/sejarah negara  
menghantar kad hari kemerdekaan kepada guru mereka kad hari kemerdekaan

 

 
mengadakan pertandingan bahas, pidato dan kuiz libat semua pelajar / sediakan hadiah  
membuat simbolik peristiwa

Kemerdekaan

tentang perjuangan tokoh/ pemimpin  
memasang lagu-lagu patriotik

 

untuk semarakkan rasa cinta kepada Negara  
menjemput tokoh Negara

menyampaikan ucapan

tokoh yang berjasa kepada negara  

 

Soalan 3  : Generasi pada hari ini sepatutnya menghargai kebijaksanaan para pemimpin Negara untuk mendapat kemerdekaan Negara. Apakah kebijaksanaan yang ada pada pemimpin-pemimpin Negara?  (6m)

Isi Huraian Contoh
sanggup berkongsi kuasa antara kaum Melayu/Cina/ India  
mendukung konsep

Kerjasama

 

satu pendekatan terbaik diguna oleh Tunku Abdul Rahman/MCA/MIC  
di bawah Parti Perikatan UMNO/MCA/MIC  
memilih konsep musyawarah

 

langkah bijak dan berkesan/pilih musyawarah sebagai pendekatan atasi kemelut politik Negara  
hidup berharmoni elak sentuh isu sensitif  
menerima konsep Raja

Berpelembagaan

semua pihak menerima konsep Raja Berpelembagaan  
mengenepikan perbezaan

budaya, agama, warna kulit dan bahasa

sebelum ini hadapi pelbagai masalah  
menggabungkan parti perkauman  iaituUMNO, MCA dan MIC perpaduan kaum kerana perbezaan budaya/ fahaman politik  
mengutamakan kata sepakat / rundingan pendekatan yang digunakan para pemimpin Tanah Melayu

 

 
kemerdekaan tanpa

pertumpahan  darah

tidak perang  

 

BAB 6 : PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA.

SUB TAJUK : Perjanjian Malaysia 1963.

 

Soalan 1 : Apakah kebaikan pembentukan Malaysia ?                            [ 6 markah ]

 

                 Isi            Huraian             Contoh

 

Ancaman komunis dapat dihapuskan dengan mendapat bantuan ketenteraan daripada negara anggota semasa komunis mula bertapak di Sarawak
Dapat mengimbangkan dasar kependudukan iaitu mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan negara anggota. dengan memasukkan Sarawak ,Sabah ke dalam gabungan.
Dapat memerdekakan negeri-negeri anggota yang tidak mampu berkerajaan sendiri seperti Sarawak ,Sabah dan Brunei.
Negeri-negeri anggota dapat mempelajari hal ehwal pentadbiran terutama negeri negeri kecil yang belum membangun seperti  Sabah, sarawak
Ekonomi negara dapat dipelbagaikan dengan cara memanfaatkan sumber yang ada pada negeri seperti Tanah Melayu kaya dengan bijih timah dan Sabah kaya dengan balak.
Sumber kekayaan negara bertambah apabila wujud pasaran yang luas di kalangan negara anggota. Petroleum dan komoditi utama

 

Soalan 2 : Sebagai pemimpin negara, bagaimanakah anda menghadapi tentangan daripada pihak-pihak tertentu yang tidak bersetuju dengan pembentukan gagasan Malaysia.?                                                                                                       [4 markah]

             Isi            Huraian              Contoh

 

Berunding dengan pihak yang tidak bersetuju

 

untuk mencari penyelesaian tanpa pertumpahan darah seperti mana tentangan dari Brunei.
Menyelesaikan melalui orang tengah

 

agar persetujuan dicapai dan adil bagi kedua-dua pihak.
Menunjukkan sikap persahabatan

 

agar pihak musuh tidak ada alasan untuk mewujudkan tentangan
Persediaan pasukan keselamatan

 

terutamanya di kawasan sempadan bagi menghalang musuh seperti di sempadan Johor bagi menghalang provokasi Indonesia.
Menggunakan pendekatan diplomasi

 

dengan memulihkan hubungan diplomatik dengan Indonesia.

 

Soalan 3 : Perjanjian Malaysia dibentuk dengan mengambil kira kepentingan rakyat dan semua negeri. Buktikan.                                                       [ 4 markah ]

 

             Isi             Huraian               Contoh

 

Penubuhan JPPK

 

 

yang berperanan menerangkan tentang gagasan Malaysia rakyat Sabah dan Sarawak.
Penubuhan JAK

 

 

yang berperanan membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah.
Hak dan kepentingan rakyat dibincangkan

 

agar tidak berlaku paksaan dan ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh JAK
Pendapat rakyat ditinjau

 

 

agar persetujuan dan penilaian dapat dilakukan seperti yang dilakukan oleh Suruhanjaya Cobbold.
Bahasa lain masih boleh diamalkan

 

di semua negeri contohnya bahasa Inggeris

 

BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN MALAYSIA.

TAJUK : Pengubalan Undang-Undang.

 

Soalan 1 : Sebagai rakyat Malaysia, apakah tanggungjawab kita dalam memastikan generasi akan datang terus menghormati undang-undang negara                      [ 6 markah ]

 

             Isi              Huraian               Contoh

 

Menanam semangat cintakan negara

 

agar kedaulatan negara terpelihara
Memupuk disiplin

 

agar wujud kehidupan yang aman makmur dan sejahtera.
Taat pada raja

 

yang menjadi simbol dan lambang perpaduan kaum
Sikap saling menghormati

 

tanpa menyentuh dan berbicara perkara yang menimbulkan sensiviti kaum
Teguh pegangan agama

 

agar wujud masyarakat yang bermoral dan beretika tinggi.
Setia pada negara

 

agar tiada pihak lain mengambil kesempatan mencampuri urusan negara kita.

 

Soalan 2 : Apakah kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara ? 

                                                                                                            [ 6 markah ]

 

                    Isi            Huraian            Contoh
Mewujudkan keamanan

 

 

agar keharmonian dan kemakmuran negara dicapai.
Mengekalkan kebebasan

 

 

supaya rakyat bebas bersuara dalam batas-batas tertentu.
Menjamin kebebasan politik

 

dengan pemberian hak untuk parti-parti memperjuangkan manisfesto masing-masing
Menjamin keselamatan negara

 

agar tidak berlaku pencerobohan yang menggugat kedaulatan negara peristiwa di Lahad Datu.
Menjamin kesejahteraan rakyat

 

agar tidak berlaku kejadian jenayah seperti bunuh ,rompak dan ragut
Mewujudkan perpaduan

 

 

antara pelbagai kaum agar kemakmuran dan keharmonian dicapai seperti gagasan 1Malaysia.

 

 

Soalan 3 : Tranformasi pentadbiran membolehkan rakyat Malaysia menikmati pentadbiran yang cekap dan dinamik.

Apakah faedah yang anda nikmati daripada tranformasi pentadbiran yang dilaksanakan ketika                                                                                      [ 4 markah ]

 

              Isi             Huraian            Contoh

 

Perkhidmatan mesra pengguna

 

setiap urusan dapat dijalankan dengan mudah. misalnya perkhidmatan e-maklum.
Perkhidmatan lebih cekap

 

setiap urusan dapat dilaksanakan dengan mudah dan berkesan Urusan secara atas talian / on-line
Menjimatkan kos dan masa

 

kebanyakan urusan dapat diuruskan di pejabat yang berhampiran. misalnya pembayaran bil air dan elektrik di semua pejabat pos di Malaysia.
Penggunaan e-perkhidmatan yang meluas

 

yang dapat menjimatkan masa dan kos kepada pengguna.
Pegawai berpengetahuan dan cekap

 

 

yang dapat menguruskan sesuatu urusan secara cekap dan professional. Aplikasi perkhidmatan

 

TEMA 11: BAB 7

Tajuk : Raja Berpelembagaan

 

Soalan 1 : Bagaimanakah perlembagaan negara dapat memperkukuhkan perpaduan dan keamanan negara kita ?.                                    [ 6 markah ]                                        

                                                                                                                   

 

             Isi            Huraian              Contoh
Wujud pakatan murni

 

antara pelbagai kaum Contohnya Melayu ,Cina dan India
Keharmonian kaum dapat dicapai

 

melalui kerjasama dan tolak ansur dalam pelbagai perkara Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
Membentuk negara tanpa pertumpahan darah

 

Iaitu hasil kerjasama dan kesepakatan dalam menentukan hala tuju negara
Wujud sebuah negara yang berdaulat

 

yang mana kemerdekaan dicapai melalui kesepakatan dalam perjuangan
Wujud amalan toleransi masyarakat

 

dalam perkara berkaitan tuntutan politik
Mengutamakan keamanan

 

 

yang mana semua rakyat sedar akan tanggungjawab menjaga keamanan negara

 

TEMA 11 : BAB 7

Tajuk : Raja Berpelembagaan

Soalan 2 : Sistem Raja Berpelembagaan masih relevan dan penting kepada negara Malaysia masa kini. Beri komen anda .                                        [ 6 markah ]

 

                  Isi          Huraian             Contoh
Raja melindungai rakyat pelbagai kaum

 

agar wujud keadaan aman dan harmoni.
Kebebasan beragama

 

 

rakyat bebas mengamalkan agama masing-masing
Wujud perpaduan kaum

 

 

 raja menjadi simbol perpaduan
Melindungai hak orang Melayu

 

agar hak dan keistimewaan orang Melayu terpelihara
Melindungi agama Islam

 

 

baginda menjadi ketua agama Islam bagi negeri sendiri dan negeri lain seperti Wilayah Persekutuan,Sabah dan Sarawak
Ketika darurat

 

 

baginda berkuasa mengistiharkan undang-undang darurat sekiranya keselamatan negara terancam.

 

TEMA 11: BAB 7

Tajuk : Raja Berpelembagaan

 

Soalan 3; Bagaimanakah anda menunjukkan ketaatan kepada raja dan negara Malaysia ? [ 6 markah]

 

 

              Isi             Huraian          Contoh
Tidak memburukkan nama negara terutamanya di luar negara Semasa melanjutkan pelajaran di luar negara
Sanggup berkorban untuk tanah air agar kedaulatan negara terjamin Menjadi tentera
Bersatu padu

 

antara pelbagai kaum Iaitu Melayu,Cina dan India
Mematuhi undang-undang

 

supaya tidak berlaku perkara yang boleh mengkucar-kacirkan keamanan negara Seperti demontrasi jalanan
Sentiasa bersyukur

 

tentang kemanan dan kemakmuran yang dikecapi sejak merdeka
Mengibarkan bendera Malaysia

 

yang menjadi simbol kedaulatan negara semasa perayaan sambutan hari kemerdekaan, mewakili Negara dalam kejohanan peringkat antara bangsa

TEMA 11 : BAB 7

Tajuk : Parlimen Malaysia

 

Soalan 1: Berikan cadangan kepada generasi muda hari ini supaya mereka menjadi warganegara Malaysia yang berupaya mendaulatkan institusi Parlimen Malaysia.  [ 4 markah ]                     

                                                                                                                        Isi            Huraian            Contoh
Setia pada raja dan negara

 

agar institusi itu dapat bertahan dalam negara yang berdaulat

 

Memperkasa perpaduan kaum agar semua rakyat dapat bekerjasama membantu membangunkan negara

 

Berilmu pengetahuan

 

supaya dapat berfikir dan bertindak  dengan matang

 

Menjaga imej negara

 

dengan tidak menghina institusi beraja dalam negara

 

Menghina raja dan Yang diPertuan Agong

TEMA 11 : BAB 7

Soalan 2 : Sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyat berbilang kaum. Beri komen anda.   

                                                                                                                  [ 6 markah ]

 

               Isi                Huraian             Contoh
Rakyat bebas bersuara

 

dalam semua perkara kecuali hal berkaitan status quo orang Melayu
Rakyat mempunyai kuasa mengundi

 

agar dapat membentuk kerajaanyang kukuh
Keamanan dikecapi

 

 

Apabila pemerintah mengetahui hala tuju pentadbiran negara
Hak sama rata setiap kaum

 

 

yang mana rakyat mengetahui hak kebebasan mereka di sisi undang-undang seperti berpesatuan,beragama dan memiliki harta
Rakyat membentuk kerajaan

 

dengan memilih pewakilan melalui pilihanraya
Rakyat diberi kebebasan berpolitik

 

dengan menubuhkan dan menyertai mana-mana parti politik

 

TEMA 11 : BAB 7

 

Soalan 3 ; Jelaskan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia .                                                                  [ 6 markah ]

 

                 Isi             Huraian            Contoh
Tranformasi pentadbiran

 

 

dengan memperluaskan kepelbagaian ekonomi yang melibatkan pelbagai kaum Strategi Lautan Biru
Tranformasi pendidikan

 

 

dengan usaha meningkatkan kualiti pendidikan misalnya program PPPM

2013 – 2025

Peranan ibu bapa

 

 

dalam membantu membina sahsiah yang unggul
Peranan guru

 

 

dalam mendidik pelajar yang besifat patriotik Melaluin mata pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan
Peranan media masa

 

 

dalam memberi kempen dan kesedaran tentang kedaulatan negara Rancangan televisyen / melalui media sosial,rencana di akhbar
Kepimpinan melalui teladan

 

yang ditunjukkan oleh pemimpin yang cekap dan berwibawa. Menetapkan sasaran tahap pencapaian

 

TEMA 11 : BAB 8

Tajuk : Jata Negara / Bendera

SET 1

Jelaskan sebab mengapa semua negara di dunia mempunyai lambang-lambang negara dan bendera kebangsaan ?                                                           [ 4 markah ]

 

            Isi            Huraian            Contoh
-Menunjukkan kesetiaan

 

 

agar tidak berlaku perkara yang mencemar maruah dan imej negara
-Supaya rakyat bersatu padu

 

antara pelbagai kaum dan semangat pemuafakatan dengan cogankata Bersekutu Bertambah Mutu
-Supaya rakyat sentiasa bersemangat

 

dalam mempertahankan kedaulatan negara
-Membangkitkan semangat perjuangan

 

walaupun menghadapi halangan terutama semasa menuntut kemerdekaan
-Menunjukkan kecintaan terhadap tanah air

 

walaupun seseorang warganegara tesebut berada di luar negara sekalipun.

 

 

TEMA 11: BAB 8

Tajuk : Jata Negara / Bendera

SET 2

Sejauh manakah lambang tersebut dapat mempertingkatkan semangat patriotik dalam kalangan pelajar ? Berikan alasan anda.                                    [ 4 markah ]

 

               Isi            Huraian            Contoh
-Menghayati maksud lambang-lambang

 

yang terdapat pada Jalur Gemilang Seperti warna kuning yang melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu.
-Mengibarkan Jalur gemilang dalam majlis rasmi

 

Sebagai tanda ketaatan kepada raja dan negara
-Berdiri tegak semasa lagu kebangsaan dimainkan

 

disamping menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat Terutamanya semasa perhimpunan rasmi di sekolah
-Memelihara kedudukan Jalur Gemilang supaya tidak terhina

 

Tidak seperti sesetengah warganegara yang memperlekeh dan menghina lagu kebangsaan di luar negara.

 

 

TEMA 11 : BAB 7

Tajuk : Jata Negara / Bendera

SET 3

Jelaskan cara anda meraikan Hari Malaysia bagi mengukuhkan semangat 1 Malaysia.      [4markah]                                                                                                    

 

               Isi              Huraian             Contoh
-Terlibat dalam perbarisan

 

semasa sambutan Hari Malaysia
-Mengibarkan bendera Malaysia

 

dengan penuh semangat yang berkobar-kobar
-Menghayati perjuangan tokoh terdahulu

 

dengan cara menampal poster gambar tokoh-tokoh

di dalam bilik darjah

Contohnya gambar Tunku Abdul Rahman
-Mengenali kaum dan etnik lain

 

agar dapat memahami dengan lebih mendalam sosio budaya pelbagai kaum Seperti Melayu ,Cina India dan lain-lain
-Mengadakan sambutan perayaan

 

yang disedlitkan dengan pelbagai aktiviti yang bercorak patriotik

 

 

 

TEMA 11 : BAB 7

Tajuk : Badan Pemerintahan

SET 1

Malaysia ialah sebuah negara persekutuan. Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri .

Pada pandangan anda, mengapakah pemerintahan Malaysia memilih untuk membentuk negara persekutuan ?                                                         [ 4 markah ]

 

             Isi             Huraian            Contoh
-Untuk menyatukan wilayah yang berasingan

 

agar hubungan baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri terus dipelihara.
-Untuk membentuk kerajaan yang stabil

 

yang mana kerajaan dan rakyat sentiasa mengamalkan toleransi
-Untuk kecekapan pentadbiran

 

dalam semua aspek seperti perkhidmatan ekonomi, sosial,keselamatan dan pendidikan
-Memajukan ekonomi

 

 

hasil perkongsian sumber kekayaan dan hasil bumi.

 

 

TEMA 11 BAB 7

Tajuk : Badan Pemerintahan

SET 2

Pada pandangan anda , mengapakah perlu wujudnya hubungan baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri ?                                       [4 markah ]

 

             Isi                 Huraian              Contoh
-Membantu mengurangkan perbalahan antara etnik

 

supaya hubungan baik dapat dipupuk untuk menjamin keharmonian

 

antara kaum Melayu , Cina dan India.
-dapat mengamalkan toleransi untuk kepentingan bersama antara pemimpin dengan rakyat
-Merupakan satu kaedah menyatupadukan pelbagai wilayah yang berasingan

 

agar wujud pentadbiran yang lebih cekap dan berkesan
-Dapat memupuk Kerajaan Persekutuan yang stabil dan berwibawa

 

melalui perkongsian pintar antara pemimpin kerajaan persekutuan dengan negeri.

 

TEMA 11 BAB 7

Tajuk : Badan Pemerintahan

SET 3

Pengagihan kuasa dalam pentadbiran dapat menjamin kesejahteraan hidup rakyat. Beri ulasan anda.                                                                        [ 6 markah ]

 

               Isi             Huraian              Contoh
-Mengelak pemusatan kuasa

 

yang mana kuasa tidak berpusat kepada satu pihak sahaja.
-Mewujudkan kecekapan

 

 

Dalam pentadbiran melalui perkongsia idea kepimpinan.
-Pembangunan negara yang pantas

 

Iaitu penyusunan dan perancangan pembangunan mendapat kerjasama dan persetujuan mudah.antara kedua pihak.
-Mengukuhkan perpaduan

 

 

antara pelbagai etnik dan pelbagai negeri.
-Mengekalkan kedaulatan

 

 

dengan pemimpin memahami sepenuhnya pengagihan kuasa dan hak dalam pentadbiran.
-Mengurangkan bebanan tugas

 

Agar pentadbiran dijalankan melalui bidang kuasa yang diperuntukkan. Bidang kuasa pentadbiran pusat dan pentadbiran negeri

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Dasar Pelajaran Kebangsaan

SET 1

Dasar-dasar pendidikan yang dilaksanakan di negara kita adalah bermatlamatkan perpaduan. Bagaimanakah matlamat  tersebut boleh dicapai ?         [ 4 markah ]

 

               Isi             Huraian             Contoh
-Belajar di sekolah yang sama

 

yang merangkumi pelbagai etnik seperti sekolah wawasan
-Menggunakan bahasa penghantar yang sama

 

agar semua pelajar dapat berkomunikasi dengan baik Contoh penggunaan bahasa Melayu
-Menggunakan kurikulum yang sama

 

supaya dapat merealisasikan hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara. Kurikulum Standart Sekolah rendah dan Menengah
-Penglibatan dalam sukan

 

 

tidak hanya melibatkan sesuatu etnik sahaja dalam sesuatu aktiviti. Olahraga Tahunan di sekolah dan SUKMA

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Dasar Pelajaran Kebangsaan

SET 2

Program Tranformasi Pendidikan yang diusahakan oleh kerajaan masa kini antara lain bertujuan menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan ilmu di rantau ini.Bagaimanakah hasrat tersebut boleh tercapai ?             [ 6 markah ]

 

             Isi              Huraian            Contoh
-Memperbanyakkan institusi pengajian

 

sama ada oleh pihak kerajaan atau swasta UNIMAS , UNIKL, univesiti Petronas
-Kerjasama dengan institusi terbaik dunia

 

agar dapat berkongsi kepakaran dan  kemahiran dalam pelbagai bidang  RECSAM
-Penggunaan ICT sebagai bahan pembelajaran

 

agar pelajar dapat meneroka pelbagai ilmu tambahan FROG VLE dan

e-tutor

-Menggalakkan penglibatan sektor swasta

 

agar dapat mengurangkan kos mengurus kerajaan dan pentadbiran menjadi cekap Tenaga Nasional Berhad dan Telekom Malaysia
-Penggunaan bahasa Inggeris

 

menjadi medium komunikasi dan persediaan menghadapi cabaran global
-Penerapan unsur KBAT dalam pembelajaran

 

agar dapat melahirkan pelajar yang berfikiran kreatif dan inovatif.

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Dasar Pelajaran Kebangsaan

SET 3

Pendidikan di sekolah mampu melahirkan tokoh-tokoh pemimpin generasi masa depan. Beri ulasan anda.                                                                         [ 4 markah ]

 

              Isi           Huraian           Contoh
 -Kemahiran kepimpinan dalam badan pengawas

 

yang dapat melatih dan mencungkil bakat kepimpinan kalangan pelajar
-Menerajui kepimpinan kelab dan persatuan

 

sebagai melatih pelajar untuk mengurus tadbir sesebuah organisasi pada masa depan.
-Melalui aktiviti sukan

 

 

dapat menguji kesabaran dan semangat daya saing yang tinggi
-Kemahiran komunikasi

 

 

yang melatih pelajar untuk memahami situasi dan adab apabila berkomunikasi Conothnya melalui aktivit berbahas dan sebagainya.
-Pameran tokoh negara di sekolah

 

dapat menanam kesedaran dan semangat kecintaan pada negara.

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Rukun Negara

SET 1

Rukun Negara penting untuk pembinaan negara dan bangsa Malaysia. Beri ulasan anda.                                                                                                    [6 markah]

 

              Isi            Huraian               Contoh
Mewujudkan perpaduan Menjamin keamanan negara
-Memastikan taat setia rakyat kepada negara

 

Raja sebagai simbol penyatuan rakyat di Malaysia Melayu ,Cina dan India
-Membina masyarakat yang progresif

 

yang boleh menjamin kehidupan yang harmoni,penyayang dan saling menghormati.
-Menjamin masyarakat yang adil dan saksama

 

Sebagaimana yang dicatat dalam perlembagaan.
-Mengekalkan kemakmuran negara

 

Ekonomi Negara terus berkembang
-Melahirkan rakyat yang mementingkan undang-undang

 

disamping sentiasa mendaulatkan undang-undang dan tidak dicabar oleh sesiapa.

 

 

TEMA 11 ;BAB 8

Tajuk : Rukun Negara

SET 2

Bagaimanakah prinsip-prinsip Rukun Negara mampu melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan sejahtera ?                                                            [ 4 markah ]

 

             Isi           Huraian             Contoh
-Memupuk semangat perpaduan

 

apabila lahirnya sebuah masyarakat yang penyayang dan saling menghormati.
-Memupuk taat setia kepada negara

 

dengan prinsip bahawa Yang diPertuan Agong  adalah ketua negara dan lambang penyatuan rakyat
-Memelihara kepentingan semua kaum

 

Tidak berlaku diskriminasi terhadap sesuatu kaum
-Mematuhi dan menghormati undang-undang negara

 

dengan tidak melakukan kesalahan dan memastikan undang-undang didaulatkan.

 

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Rukun Negara

SET 3

Buktikan bahawa matlamat Rukun Negara telah berjaya direalisasikan.

                                                                                                                  [ 4 markah ]

 

               Isi          Huraian            Contoh
– Keamanan dicapai

 

apabila tidak lagi berlaku perbalahan antara kaum seperti yang berlaku dalam peristiwa 13 Mei.
-Masyarakat Malaysia sentiasa makmur

 

Pengagihan kekayaan ekonomi yang sama rata
-Masyarakat yang mematuhi perundangan negara iaitu tidak melakukan kesalahan yang mencabar kedaulatan undang-undang yang wujud.
-Keharmonian dan kesejahteraan negara diakui dunia tidak seperti negara lain yang sering bergolak Syria / Iraq

 

 

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Wawasan 2020

SET 1

Jelaskan peranan anda dalam merealisasikan wawasan 2020.          [ 6 markah ]

 

               Isi           Huraian              Contoh
-Meningkatkan ilmu sains dan teknologi

 

agar negara berkembang maju dan mampu bersaing dengan negara maju yang lain seperti negara Jepun.
-Menguasai kemahiran IT

 

 

agar semua urusan kerja menjadi cepat,cekap,pantas dan efektif. myEG / internet banking
-Meneruskan perjuangan pemimpin

 

terutama dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya saing.
-Mengutamakan kepentingan negara

 

agar kemerdekaan yang dicapai dapat dipertahankan
-Bersatupadu

 

 

agar wujud suasana kehidupan yang harmoni dalam masyarakat

 

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Wawasan 2020

SET 2

Buktikan kejayaan negara merealisasikan hasrat mewujudkan masyarakat yang maju dan saintifik selaras kehendak wawasan 2020.                               [ 6 markah ]

 

              Isi            Huraian            Contoh
-Sains dan teknologi menjadi tunjang kemajuan

 

penguasaan dalam ilmu pengetahuan melahirkan masyarakat yang produktif untuk pembangunan negara
-Melaksanakan tranformasi pendidikan

 

agar lahir sebuah generasi yang berilmu pengetahuan dan mempunyai cirri-ciri inovatif. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
-Nisbah pelajar 60%sains dan 40%sastera

 

untuk menarik pelajar berkecimpung dalam bidang sains yang membawa kemajuan negara.
-Melaksanakan projek MSC

 

 

Untuk melahirkan sebuah masyarakat yang bermaklumat. Contoh projek MSC di KLCC
-Meningkatkan industri multimedia

 

supaya rakyat dapat memanfaat sepenuhnya teknologi maklumat
-Menaik taraf sekolah vokasional kepada teknik

 

sebagai persediaan melahirkan generasi yang mampu bersaing di peringkat global

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Wawasan 2020

SET 3

Jelaskan usaha-usaha kerajaan untuk bersedia menghadapi cabaran sebagai negara maju menjelang tahun 2020.                                                          [ 4 markah ]

 

              Isi             Huraian              Contoh
-Melahirkan warga negara yang berkualiti tinggi

 

Khususnya menguasai teknologi maklumat Contohnya mewujudkan MSC
-Meningkatkan semangat patriotisme

 

agar generasi masa depan mempunyai sikap pentingkan negara
-Melahirkan pemimpin yang berwawasan

 

Kerana pemimpin ini akan dapat memacu kemajuan negara berbanding kepentingan lain.
-Merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan

 

agar dapat melahirkan modal insan yang berkuliti.
-Melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan

 

yang mampu bersaing di peringkat global.

 

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Rancangan Malaya Pertama  / Keempat

SET 1

 

Dapatan kajian menunjukkan 86% kemiskinan berada di luar bandar.

 Bagaimanakah masalah kemiskinan masyarakat luar bandar dapat diatasi ?

                                                                                                                       [ 6 markah ]

 

                 Isi             Huraian               Contoh
-Memberi kemahiran dalam bidang pertanian

 

dengan menyediakan kursus jangka pendek dan bimbingan berterusan yang dijalankan oleh agensi seperti FELDA
-Bantuan pemasaran hasil pertanian

 

agar dapat mengatasi masalah pemasaran dalam kalangan pengusaha kecil. FAMA
-Galakan penyatuan mini ladang

 

supaya kerja menjadi lebih efektif dan ekonomik. RISDA
-Membina sistem pengairan

 

 

agar semua tanaman mendatangkan hasil yang bertambah. Contoh Empangan Kemubu.
-Menggalakkan industri tempatan

 

Untuk menambahkan pendapatan penduduk . seperti industri kecil dan sederhana[ IKS]
-Memulihkan tanah terbiar

 

 

agar sumber yang ada dapat dimanfaat dengan sepenuhnya.

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : Rancangan Malaya Pertama/Keempat

SET 2

Sektor pertanian memainkan peranan penting dalam pembangunan sosio-ekonomi.

Jelaskan kejayaan negara kita dalam sektor pertanian.                          [ 6 markah ]

 

            Isi              Huraian           Contoh
-Pembukaan tanah oleh FELDA

 

penduduk luar bandar yang miskin dipindahkan ke petempatan baru dan menjadi petani moden. Jengka , Pahang
-Pengeluar minyak kelapa sawit dunia

 

seterusnya dapat menembusi pasaran minyak dunia.
-Mengadakan pameran MAHA menjadi satu inspirasi dan semangat kepada petani untuk terus berkecimpung dalam sektor pertanian.
-Kejayaan program asas tani

 

dengan penglibatan pengusaha kecil berasaskan produk pertanian
-Pengeluar getah asli dunia

 

 

yang menjadi satu komoditi pertanian yang membawa hasil pendapatan negara tinggi.

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk:  Rancangan Malaya Pertama

SET 3

Pada pandangan anda,mengapakah bidang pertanian masih penting walaupun Malaysia kini menuju ke arah negara maju ?                                             [ 4 markah ]

 

              Isi            Huraian              Contoh
-Membantu ekonomi bumiputera

 

 

yang rata-rata bergantung kepada pertanian sebagai sumber pendapatan utama
-Merupakan bekalan makanan

 

 

dan dapat mengurangkan import makanan dari negara lain.
-Petani miskin dibantu

 

 

agar mencapai kehidupan yang lebih baik
-Menjadi pertanian dagang

 

 

yang boleh dijadikan sebagai hasil pendapatan utama negara.
-tanah yang subur Sesuai untuk aktiviti pertanian Sayur-sayuran dan buah-buahan

 

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : DEB

SET 1

Jelaskan kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru [ DEB ].                                                                                   [4 markah]

 

              Isi             Huraian               Contoh
-Jurang ekonomi antara kaum semakin rapat

 

dengan pertambahan penglibatan bumiputera dalam sektor ekonomi.
-Kadar kemiskinan menurun

 

Ekoran daripada pendapatan perkapita bumiputera meningkat Masyarakat luar bandar
-Hak milik modal kaum bumiputera meningkat

 

Ekoran peluang pelaburan yang ditawarkan oleh pihak kerajaan Amanah Saham Bumiputera
-Peningkatan kaum bumiputera dalam bidang professional

 

atas usaha dan kempen berterusan oleh kerajaan Doctor /peguam
-Peningkatan perniagaan milik bumiputera

 

Terutama dalam industri kecil dan sederhana [ IKS]

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : DEB

SET 2

Jelaskan usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan untuk memastikan Dasar Ekonomi Baru [ DEB ] tercapai.                                         [ 4 markah ]

 

             Isi           Huraian               Contoh
-Menubuhkan agensi berkaitan padi agar harga padi dapat distabilkan. Contohnya Lembaga Padi dan Beras Negara [ LPN]

 

-Menggalakan penglibatan bumiputera dalam sektor ekonomi dengan cara memberi pinjaman, membantu pemasaran Contohnya menubuhkan MARA
-Penggunaan tanah yang lebih cekap

 

yang mana tanah terbiar disatukan dan dibuka secara besar-besaran untuk pertanian dan petempatan baru seperti mana diusahakan oleh FELDA
-Memperluaskan kemudahan kredit dan insentif melalui bank Untuk menggalakkan penyertaan bumiputera dalam perusahaan dan perdagangan Pinjaman TEKUN

 

TEMA 11 BAB 8

Tajuk : DEB

SET 3

Pada pandangan anda, apakah cabaran untuk merealisasikan hasrat menjadikan rakyat berpendapatan tinggi di Malaysia ?                                                [ 4 markah ]

 

             Isi            Huraian           Contoh
Kekurangan buruh mahir

 

Kurangnya pendedahan penguasaan teknologi tinggi
Kekurangan bahan mentah

 

Bahan mentah mineral semakin hari semakin berkurangan Petroleum
-Meningkatkan modal insan berkualiti

 

Melahirkan Tenaha kerja yang berkualiti
-Berdaya saing di peringkat global

 

Kita standing dengan Negara maju
Perpaduan rakyat Rakyat pelbagai kaum dapat hidup dalam suasana harmoni Melayu , Cina dan India

 

TEMA 12 :  MALAYSIA DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

 

Soalan 1:  Sarankan langkah-langkah untuk memantapkan pertubuhan Negara-Negara  Islam (OIC).                                                            [6 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Mengeratkan kerjasama Ekonomi, politik, sosial Kerjasama antara negara anggota
Pemimpin berfikiran terbuka Menerima pandangan rakan
Negara kaya memberi bantuan kepada negara miskin Negara Arab membantu Yaman
Memajukan ekonomi negara Tidak bergantung negara barat
Tidak berperang sesama sendiri Yaman dan Arab Saudi
Mewujudkan politik yang stabil Ahli politik bertanggungjawab
Ambil kira pandangan negara anggota Agar keputusan yang diambil tidak konfrantasi
Berperanan sebagai pendamai Orang tengah dalam pertikaian antara negara Menyelesaikan masalah
Mana-mana munasabah

 

Soalan 2: Pada pandangan anda, apakah kelebihan negara kita mengamalkan dasar berkecuali  dalam konteks hubungan negara Malaysia dengan dunia.                                                                                      [6 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Negara aman . Dihormati  negara luar
Tiada musuh Berbaik dengan semua
Tidak memihak Blok Barat atau komunis Bukti berkecuali
Ekonomi stabil – perdagangan seluruh dunia Tiada halangan politik
Tiada ancaman kuasa besar Tidak campurtangan urusan negara lain
Pertukaran teknologi dengan semua negara di dunia Perkongsian kepakaran Kepakaran pendidikan,

kesihatan

Pelaburan asing meningkat Pelaburan luar Perkilangan
Kepimpinan berwibawa Bijak , berpandangan jauh Tun Mahathir

 

Soalan 3 : Sebagai warganegara yang patriotik, apakah kepentingan  untuk memelihara hubungan serantau  dalam kalangan negara Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN).       [4 markah]

                                                                                                               

Isi Huraian Contoh
Tiada musuh Tidak diancam oleh kuasa besar
Negara menjadi aman Saling hormat menghormati
Mengekalkan kedaulatan negara Sifat setia kawan
Menjamin keselamatan negara Tidak campur tangan
Meningkatkan ekonomi Hubungan dagangan Kurangkan cukai
Menyelesaikan masalah secara bersama Melalui rundingan Isu Rohingya

Soalan 4:  Sebagai warganegara yang bertanggungjawab, cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan keberkesanan hubungan dengan negara ASEAN.                                                                      [4 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Bersatu padu Menjaga kepentingan bersama
Saling membantu Sekiranya diserang musuh / masalah bencana alam Tsunami di Acheh
Kerjasama ekonomi Hubungan dagangan
Kerjasama pertahanan Keselamatan perairan
Kerjasama politik Berunding jika menghadapi masalah
Mesyuarat Membincangkan sebarang keputusan bersama

 

 

Esei

 

Soalan 5 : Jelaskan bagaimanakah kita boleh mengharumkan nama negara di arena antarabangsa?                                                               [8 markah]

 

Isi Huraian Contoh
Hidup bersatu Masyarakat berbilang kaum Melayu, Cina, India
Wujudkan politik yang stabil dan aman Ahli politik bersatu
Memajukan ekonomi Majukan pelbagai sektor kilang, pertanian, perdagangan
Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar. Negara jiran

Antarabangsa

Memberi bantuan kepada negara dilanda bencana Tsunami di Indonesia
Menyertai pertubuhan antarabangsa ASEAN, PBB, NAM
Mengambil peranan aktif dalam pertubuhan antarabangsa Anggota Tidak Tetap Badan Keselamatan PBB
Memenangi sukan di peringkat dunia Squasy – Nicol Ann David
Terkenal /hebat dalam dunia seni dan perfileman Datuk Michelle Yeoh

Datuk Jimmy Choo

Bersama-sama mengekalkan keamanan dunia Menyokong dasar PBB